کالا

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 65.0354 0.77 -1.17% 1.62% 8.50% -4.63% 2019-04-25
برنت 74.3034 0.28 -0.38% 3.24% 9.32% -0.58% 2019-04-25
گاز طبیعی 2.4880 0.03 1.26% -0.08% -9.20% -11.80% 2019-04-25
بنزین 2.1293 0.00 0.01% 2.75% 8.87% 0.80% 2019-04-25
سوخت گرمایشی 2.1015 0.00 -0.07% 1.48% 5.61% -2.71% 2019-04-25
اتانول 1.3119 0.01 0.69% -1.58% -6.96% -10.45% 2019-04-25
نفتا 565.11 1.24 -0.22% 1.46% 5.88% -6.68% 2019-04-24
پروپان 0.65 0.00 0.29% 2.08% -3.00% -20.58% 2019-04-24
اورانیوم 25.7000 0.00 0.00% -0.96% -0.19% 22.38% 2019-04-24

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,278.39 2.66 0.21% 0.27% -2.82% -2.92% 2019-04-25
نقره 14.9426 0.02 0.16% -0.32% -3.13% -9.30% 2019-04-25
پلاتین 882.00 3.50 0.40% -2.05% 3.16% -2.65% 2019-04-25
پالادیوم 1,416.48 0.53 -0.04% -0.39% -8.05% 43.88% 2019-04-25
منگنز 38.00 0.00 0.00% 0.00% -3.80% -7.32% 2019-04-24
نئودیمیم 337,500.00 0.00 0.00% -1.46% -10.00% -20.59% 2019-04-24
رودیوم 2,950.00 0.00 0.00% 0.68% -11.01% 43.20% 2019-04-24

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 856.2049 0.75 0.09% -2.76% -4.95% -16.71% 2019-04-25
گندم 433.1520 0.25 0.06% -2.50% -7.69% -9.90% 2019-04-25
پنبه 76.97 1.20 1.58% -0.44% -1.18% -9.44% 2019-04-25
برنج 10.1409 0.02 -0.19% -2.73% -9.94% -19.78% 2019-04-25
پنیر 1.6470 0.01 0.30% 0.30% 6.81% 4.44% 2019-04-25
روغن نخل 2,050.00 29.00 -1.39% -2.71% 0.69% -14.08% 2019-04-25
شیر 15.96 0.05 0.31% 0.25% 5.98% 9.99% 2019-04-25
آب پرتقال 100.75 0.30 0.30% -6.06% -21.60% -33.78% 2019-04-25
قهوه 92.05 1.60 1.77% 2.05% -3.46% -21.73% 2019-04-25
چوب 342.00 13.50 4.11% 1.88% -7.37% -39.35% 2019-04-25
پشم 1,943.00 0.00 0.00% -0.21% -1.02% 5.25% 2019-04-24
چای 2.54 0.00 0.00% 0.40% 11.89% -17.53% 2019-04-24
كاكائو 2,294.00 34.00 1.50% -3.61% 2.55% -18.71% 2019-04-25
کلزا 442.40 3.30 0.75% -1.49% -2.06% -16.87% 2019-04-25
شکر 12.36 0.32 -2.52% -3.13% -1.83% 12.67% 2019-04-25
لاستیک 188.30 1.30 0.70% 2.95% 5.97% 4.61% 2019-04-25
جو دو سر 299.2633 1.50 0.50% 2.49% 9.62% 35.57% 2019-04-25
ذرت 347.4593 0.25 0.07% -3.08% -7.90% -9.98% 2019-04-25

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 124.2110 2.56 -2.02% -3.36% -2.12% 1.38% 2019-04-25
خوک بدون چربی 88.1412 1.03 -1.16% -2.28% 10.56% 30.92% 2019-04-25
فیدر گاو 143.2781 3.03 -2.06% -5.44% 0.37% 2.21% 2019-04-25
گوشت گاو 10.90 0.00 0.00% 0.18% 1.96% 14.02% 2019-04-24
مرغ 4.93 0.19 4.01% 5.57% 7.88% 61.11% 2019-04-24

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.8785 0.04 -1.51% -1.67% 0.98% -7.53% 2019-04-25
قیر طبیعی 3,634.00 54.00 1.51% 3.77% 4.37% 32.82% 2019-04-25
فولاد 4,133.00 0.00 0.00% -0.72% 11.64% 5.38% 2019-04-25
کبالت 34,500 0.00 0.00% 0.00% 15.00% -61.13% 2019-04-24
زغال سنگ 87.20 0.40 -0.46% -0.77% -1.67% -7.79% 2019-04-25
سرب 1,896.75 0.00 0.00% -0.20% -4.60% -18.67% 2019-04-24
آلومینیوم 1,872.00 6.00 0.32% 1.19% -0.58% -17.71% 2019-04-24
قلع 19,700.00 190.00 -0.96% -3.46% -7.73% -7.94% 2019-04-24
روی 2,742.00 6.00 -0.22% -2.75% -3.18% -12.54% 2019-04-24
نیکل 12,308.00 0.00 0.00% -4.35% -4.37% -13.21% 2019-04-24
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-04-24
سنگ آهن 95.50 0.00 0.00% -0.52% 9.77% 42.54% 2019-04-24
آهن 62٪ آهن 92.9500 0.34 -0.36% -0.01% 8.31% 42.52% 2019-04-24
لیتیم 110.90 1.57 -1.40% -4.22% 1.40% -12.35% 2019-04-24
سودا خاکستر 1,983.33 10.00 0.51% 0.51% 0.85% 1.56% 2019-04-25

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 2,972.60 0.00 0.00% -1.25% -0.82% -11.47% 2019-04-24
S & P GSCI 2,666.79 0.00 0.00% 1.42% 5.26% -2.34% 2019-04-24
خشک بالتیک 869.00 19.00 2.24% 10.00% 27.23% -36.80% 2019-04-25
صفحه اول CRB 194.19 0.55 -0.28% -0.58% 0.59% -5.50% 2019-04-25

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - کالا.