کالا

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 52.3388 0.34 -0.65% -0.52% -7.30% -8.66% 2018-12-14
Brent 61.1256 0.42 -0.68% -0.88% -8.25% -3.33% 2018-12-14
گاز طبیعی 3.9467 0.18 -4.24% -12.06% -2.26% 51.10% 2018-12-14
بنزین 1.4591 0.02 -1.39% -1.80% -6.26% -11.83% 2018-12-14
سوخت گرمایشی 1.8672 0.01 -0.59% -1.01% -9.97% -1.91% 2018-12-14
اتانول 1.2500 0.00 0.00% 0.97% -1.03% -0.95% 2018-12-14
Naphtha 477.52 6.15 1.31% 1.62% -7.93% -16.10% 2018-12-13
Propane 0.71 0.00 0.11% -4.14% -3.25% -23.82% 2018-12-13
Uranium 28.7500 0.00 0.00% -0.69% -1.37% 17.83% 2018-12-13

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,241.43 3.11 -0.25% -0.50% 2.35% -1.10% 2018-12-14
نقره 14.6375 0.12 -0.79% 0.14% 2.46% -8.81% 2018-12-14
پلاتین 789.50 3.49 -0.44% -0.03% -6.13% -11.62% 2018-12-14
پالادیوم 1,242.00 18.24 -1.45% 1.47% 7.37% 21.41% 2018-12-14
Manganese 42.00 0.00 0.00% 0.00% -2.33% 16.67% 2018-12-13
Neodymium 402,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1.26% -0.62% 2018-12-13
Rhodium 2,570.00 10.00 -0.39% -1.15% 3.42% 65.81% 2018-12-13

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 901.5520 5.50 -0.61% -1.66% 1.44% -6.79% 2018-12-14
گندم 520.4556 6.25 -1.18% 0.18% 2.96% 24.44% 2018-12-14
پنبه 79.30 0.11 -0.14% -1.16% 4.00% 4.45% 2018-12-14
برنج 10.4450 0.01 -0.05% -3.02% -2.75% -10.96% 2018-12-14
Cheese 1.3760 0.00 0.29% -0.15% -5.43% -17.16% 2018-12-13
Palm Oil 1,835.00 22.00 1.21% 2.40% 4.32% -21.58% 2018-12-13
Milk 13.77 0.00 0.00% 0.07% -5.43% -11.16% 2018-12-14
لاستیک 152.00 7.60 -4.76% 7.88% 14.72% -22.01% 2018-12-14
قهوه 98.10 0.70 -0.71% -0.71% -10.86% -16.12% 2018-12-14
چوب 323.20 0.00 0.00% 1.16% 0.03% -25.17% 2018-12-14
Tea 2.91 0.00 0.00% 0.00% -9.91% -7.91% 2018-12-13
آب پرتقال 138.70 0.05 0.04% -1.98% 3.86% -4.01% 2018-12-13
كاكائو 2,226.00 26.00 1.18% 2.34% 2.77% 18.59% 2018-12-14
پشم 1,859.00 0.00 0.00% -0.05% 4.67% 5.63% 2018-12-13
شکر 12.69 0.06 -0.47% -1.40% 0.32% -7.10% 2018-12-14
کلزا 488.10 5.20 1.08% 0.54% 2.07% -1.39% 2018-12-14
جو دو سر 272.5277 9.50 -3.37% -3.19% -6.75% 7.19% 2018-12-14
ذرت 373.5780 2.00 -0.53% -0.11% 1.65% 7.50% 2018-12-14

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 119.4500 0.00 0.00% 1.27% 4.23% 0.46% 2018-12-14
خوک بدون چربی 54.8000 0.00 0.00% 0.50% -3.86% -20.03% 2018-12-14
گوشت گاو 10.57 0.01 0.09% 0.86% 3.42% 3.93% 2018-12-13
Poultry 4.54 0.04 -0.87% -2.37% 0.67% 23.37% 2018-12-13
فیدر گاو 147.9750 0.00 0.00% 2.62% -0.67% 0.15% 2018-12-14

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7465 0.02 -0.58% -0.40% -0.09% -11.69% 2018-12-14
فولاد 3,740.00 19.00 0.51% 2.47% -10.33% -11.06% 2018-12-14
Bitumen 2,680.00 30.00 1.13% -1.69% -15.62% 12.98% 2018-12-14
زغال سنگ 102.50 0.02 0.02% 0.59% 1.04% 2.65% 2018-12-14
کبالت 55,000 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.88% 2018-12-13
سرب 1,967.25 0.00 0.00% -0.09% 2.01% -22.73% 2018-12-13
آلومینیوم 1,913.75 1.00 0.05% 0.16% -0.21% -6.15% 2018-12-13
قلع 19,434.00 160.00 -0.82% % -0.34% 0.47% 2018-12-13
روی 2,633.00 17.00 0.67% % 2.64% -19.88% 2018-12-13
نیکل 10,727.00 0.00 0.00% -3.85% -4.75% -6.90% 2018-12-13
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-12-13
سنگ آهن 67.00 0.00 0.00% -1.47% -11.26% -5.63% 2018-12-13
Iron Ore 62% fe 67.2600 0.44 0.66% -0.43% -10.30% -2.51% 2018-12-13
Lithium 116.48 0.31 0.27% -3.19% -2.46% -18.99% 2018-12-13

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,365.00 12.00 0.89% 1.94% 35.28% -18.17% 2018-12-13
صفحه اول CRB 189.44 1.90 1.02% -0.34% -0.62% 1.11% 2018-12-13
صفحه اول LME 2,884.70 0.00 0.00% -1.26% 0.54% -10.60% 2018-12-13
S&P GSCI 2,398.62 0.00 0.00% -2.15% -4.16% -1.05% 2018-12-13

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - کالا.