کلمبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 3146 2019-04
بازار سهام 1574 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.36 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
نرخ بیکاری 11.8 2019-02
نرخ تورم 3.21 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.43 2019-03
نرخ بهره 4.25 2019-03
موازنه تجاری -1.24 2019-01
حساب جاری -3680 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3 2017-12
اطمینان کسب و کار 5.1 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.2 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.3 2019-02
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 309 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 233041 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48210 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13328 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17268 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27208 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 11069 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11215 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6734 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2019-02
افراد بیکار 2944 2019-02
جمعیت 49.29 2017-12
افراد شاغل 22071 2019-02
نرخ اشتغال 56.35 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2019-02
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.21 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.43 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 3.09 2019-03
قیمت تولید 116 2019-03
تورم مواد غذایی 1.4 2019-01
CPI مسکن آب و برق 101 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-03
قیمت صادرات 113 2019-03
قیمت واردات 118 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.71 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 4.26 2019-04
عرضه پول M0 60422 2019-02
عرضه پول M1 108342 2019-02
عرضه پول M3 497635 2019-02
ذخایر ارزی 50498 2019-02
نرخ بهره سپرده 6 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 190900 2018-12
عرضه پول M2 456836 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1.24 2019-01
حساب جاری -3680 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.8 2018-12
صادرات 3.18 2019-02
واردات 4.3 2019-01
بدهی خارجی 134712 2019-01
گردش سرمایه -3561 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2656 2018-12
حواله 617 2018-12
ذخایر طلا 18.2 2019-03
تولید نفت خام 889 2018-12
رابطه مبادله 137 2019-03
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -2928 2018-11
هزینه های دولت 34153 2018-12
درآمدهای دولت 12732 2018-11
هزینه های مالی 15660 2018-11
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5.1 2019-02
تولید صنعتی 2.8 2019-02
ثبت خودرو 26245 2018-11
مجموع فروش خودرو 10578 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 2.2 2019-01
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 79.56 2019-01
تولید سیمان 984963 2019-02
شاخص رقابتی 61.63 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 65 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2019-02
شاخص PMI تولید 48.9 2019-03
تولید فولاد 80 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.2 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.3 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 2019-02
هزینه های مصرف کننده 149236 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 198967 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 136323 2019-01
قیمت گازوئیل 0.8 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.23 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 133 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.