کلمبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 3109 2019-02
بازار سهام 1479 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.65 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-09
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
نرخ تورم 3.15 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-01
نرخ بهره 4.25 2019-01
موازنه تجاری -0.78 2018-12
حساب جاری -3109 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 309 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213274 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48816 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7601 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13255 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13130 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15099 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26335 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 11119 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10517 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6536 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2018-12
افراد بیکار 2472 2018-12
جمعیت 49.29 2017-12
افراد شاغل 22953 2018-12
نرخ اشتغال 58.73 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.1 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1095100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 782100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 899500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.15 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 148 2018-12
اندازه اصل تورم 3.23 2018-12
قیمت تولید 115 2019-01
تورم مواد غذایی 1.4 2019-01
CPI مسکن آب و برق 148 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-01
قیمت صادرات 109 2019-01
قیمت واردات 119 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.72 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 4.26 2019-02
عرضه پول M0 64378 2018-12
عرضه پول M1 116396 2018-12
عرضه پول M3 504404 2018-12
ذخایر ارزی 49209 2019-01
نرخ بهره سپرده 6 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 190900 2018-12
عرضه پول M2 459009 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.78 2018-12
حساب جاری -3109 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2017-12
صادرات 3.4 2018-12
واردات 4.18 2018-12
بدهی خارجی 129206 2018-10
گردش سرمایه -3366 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2528 2018-09
حواله 617 2018-12
ذخایر طلا 12.8 2019-03
تولید نفت خام 852 2018-08
رابطه مبادله 132 2019-01
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -2928 2018-11
هزینه های دولت 33224 2018-09
درآمدهای دولت 12732 2018-11
هزینه های مالی 15660 2018-11
ارزیابی اعتبار 52.04
مخارج نظامی 8976 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2018-12
تولید صنعتی -0.8 2018-12
ثبت خودرو 26245 2018-11
مجموع فروش خودرو 13887 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.24 2018-11
سرعت اینترنت 5523 2017-03
آدرس های IP 5185338 2017-03
استفاده از ظرفیت 80.23 2018-09
تولید سیمان 1089381 2018-12
شاخص رقابتی 61.63 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 65 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 2018-12
شاخص PMI تولید 51.5 2018-12
تولید فولاد 101 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.9 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 147245 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 173810 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 135063 2018-11
قیمت گازوئیل 0.79 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.47 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 131 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کلمبیا - شاخص های اقتصادی.