چین

بازارها آخرین مرجع
پول 6.71 2019-02
بازار سهام 2773 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.15 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2018-12
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
نرخ تورم 1.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
نرخ بهره 4.35 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-02
موازنه تجاری 392 2019-01
حساب جاری 546 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-01
شاخص PMI تولید 48.3 2019-01
پی ام آی غیر توليدی 54.7 2019-01
شاخص PMI خدمات 53.6 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.55 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12238 2017-12
تولید ناخالص ملی 824828 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346441 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15309 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 900309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 64734 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61808 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 305160 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 469575 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40550 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
افراد شاغل 77586 2018-12
افراد بیکار 968 2018-09
هزینه های کار 105 2018-12
دستمزد 74318 2017-12
حداقل دستمزد 2420 2018-04
دستمزد در تولید 64452 2017-12
جمعیت 1390 2017-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 1.9 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 656 2017-12
قیمت تولید 100 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-01
قیمت صادرات 105 2018-12
قیمت واردات 113 2018-12
تورم مواد غذایی 1.9 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 2.67 2019-02
عرضه پول M0 8750 2019-01
عرضه پول M1 54560 2019-01
عرضه پول M2 186590 2019-01
ترازنامه بانک 3230 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 372492 2018-12
ذخایر ارزی 3087924 2019-01
وام به بخش خصوصی 46400 2019-01
نرخ بهره سپرده 0.35 2019-01
میزان رشد وام 13.4 2019-01
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.9 2018-12
وام به بانک 1357891 2018-12
نرخ بهره معکوس 2.55 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 392 2019-01
حساب جاری 546 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
صادرات 2176 2019-01
واردات 1784 2019-01
بدهی خارجی 17106 2017-12
رابطه مبادله 93.52 2018-12
گردش سرمایه -546 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 124 2019-01
ورود توریست 2917 2017-12
ذخایر طلا 1852 2019-03
تولید نفت خام 3789 2018-10
شاخص تروریسم 5.11 2017-12
درآمد گردشگری 5.97 2018-12
فروش اسلحه 1131 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -286 2018-11
هزینه های دولت 203330 2017-12
درآمدهای دولت 11019 2018-12
هزینه های مالی 29154 2018-12
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-01
شاخص PMI تولید 48.3 2019-01
پی ام آی غیر توليدی 54.7 2019-01
شاخص PMI خدمات 53.6 2019-01
تولید صنعتی 5.7 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.54 2018-12
تولید صنعتی 5.5 2018-12
میزان سفارشات جدید 49.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار 14186 2017-12
تولید خودرو 2054600 2018-12
ثبت خودرو 2233100 2018-12
مجموع فروش خودرو 2367300 2019-01
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 76 2018-12
تولید سیمان 18394 2018-12
شاخص رقابتی 72.61 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
پی ام آی مرکب 50.9 2019-01
سود شرکت سهامی 6635140 2018-12
شاخص فساد مالی 39 2018-12
رتبه فساد مالی 87 2018-12
آسانی کسب و کار 46 2018-12
تولید الکتریسیته 620000 2018-12
استخراج معدن 3.6 2018-12
تولید فولاد 76121 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.55 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 317510 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 2017-12
پس انداز های شخصی 37.1 2015-12
نرخ وام بانکی 4.35 2019-01
تسهیلات اعتباری خریدار 371852 2018-12
قیمت گازوئیل 0.77 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 50.3 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 9.7 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 90 2014-12
فروش خانه جدید 126393 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چین - شاخص های اقتصادی.