چین - تولید ناخالص داخلی

China GDP
width
height
Forecast Data Chart

چین تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.50 2.40 1.40 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.40 15.40 3.80 در صد
تولید ناخالص داخلی 12237.70 11190.99 12237.70 47.21 USD - میلیارد
تولید ناخالص ملی 896915.00 824828.40 896915.00 679.00 CNY-HML
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346440.80 318083.60 346440.80 80.70 CNY-HML
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329.09 6894.50 7329.09 132.00 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15308.71 14400.90 15308.71 1526.40 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213433.00 900309.00 900309.00 5262.80 CNY-HML
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8769.00 64734.00 65467.60 649.30 CNY-HML
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10528.60 61808.00 61808.00 181.90 CNY-HML
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72039.80 305160.00 305160.00 2207.80 CNY-HML
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122317.00 469575.00 469575.00 2212.70 CNY-HML
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9552.80 40550.00 40550.00 393.20 CNY-HML


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چین - تولید ناخالص داخلی.