چین

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 6.90 6.92 6.95 6.98 7.01 7.14
Stock Market 2549.56 2783 2745 2708 2671 2529
Government Bond 10Y 3.38 3.68 3.72 3.75 3.79 3.94
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 1.60 1.3 1.3 1.4 1.6 1.1
GDP Annual Growth Rate 6.50 6.6 6.5 6.5 6.4 5.8
Unemployment Rate 3.82 4 4 4.2 4.2 4
Inflation Rate 2.20 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
Inflation Rate Mom -0.30 0.3 0.21 0.18 0.19 0.2
Interest Rate 4.35 4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
Cash Reserve Ratio 14.50 14.5 14.5 14 14 13
Balance of Trade 447.40 560 150 210 190 350
Current Account 160.00 330 -138 72.22 118 67.52
Current Account to GDP 1.30 1 0.8 0.8 0.8 1
Government Debt to GDP 47.60 48.2 48.7 48.7 48.7 50.2
Government Budget -3.50 -4.2 -3.8 -3.8 -3.8 -3.4
Business Confidence 50.00 50.4 51.6 52 51.3 51
Manufacturing PMI 50.20 50.5 51.6 50.9 50.8 50.1
Non Manufacturing PMI 53.40 53.6 53 52.6 54.2 52
Services PMI 53.80 52.2 52.3 53 52.38 52
Retail Sales MoM 0.51 0.5 0.7 0.4 0.2 0.5
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 45.00 45 45 45 45 45
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 1.60 1.3 1.3 1.4 1.6 1.1
GDP Annual Growth Rate 6.50 6.6 6.5 6.5 6.4 5.8
GDP 12237.70 12700 13200 13200 13200 13900
Gross National Product 824828.40 879267 878442 878442 877617 988871
Gross Fixed Capital Formation 346440.80 369306 368959 368959 368613 415341
GDP per capita 7329.09 7400 7950 7950 7950 8330
GDP per capita PPP 15308.71 16100 16800 16800 16800 18450
GDP From Agriculture 42173.00 69788 9483 23523 44872 78488
GDP From Construction 41590.00 59364 10206 26805 44252 66764
GDP From Manufacturing 222165.00 298477 72545 154059 236384 335683
GDP From Services 345773.00 455216 119736 242368 367902 511960
GDP From Transport 29556.00 39232 9437 20280 31448 44122
GDP Constant Prices 650899.00 881712 211704 446194 692557 991621
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 3.82 4 4 4.2 4.2 4
Employed Persons 77640.00 77690 77740 77740 77688 77820
Wages 74318.00 79500 84100 84100 84100 88300
Wages in Manufacturing 64452.00 69600 74500 74500 74500 79500
Minimum Wages 2420.00 2420 2540 2540 2540 2630
Population 1390.08 1398 1407 1407 1404 1415
Retirement Age Women 50.00 50 50 50 50 50
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.20 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
Inflation Rate Mom -0.30 0.3 0.21 0.18 0.19 0.2
Consumer Price Index CPI 102.20 104 105 104 105 110
Core Consumer Prices 101.80 104 104 104 103 108
Producer Prices 102.70 109 107 109 108 119
Producer Prices Change 2.70 3.5 3.9 4.2 4 5.5
Food Inflation 2.50 1.7 2 2.2 2.2 2
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 4.35 4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
Cash Reserve Ratio 14.50 14.5 14.5 14 14 13
Interbank Rate 3.91 3.13 3.28 3.28 3.28 4.28
Banks Balance Sheet 1250.00 1350 1222 1223 1224 1223
Loans to Private Sector 15200.00 13888 13994 14683 14970 14961
Deposit Interest Rate 0.35 0.35 0.5 0.5 0.5 1.5
Loan Growth 13.10 13 12.5 12.4 13.1 11.7
Reverse Repo Rate 2.55 2.6 2.65 2.65 2.65 3.5
Fixed Asset Investment 5.90 6.4 6.4 6.5 5.76 6.2
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 447.40 560 150 210 190 350
Current Account 160.00 330 -138 72.22 118 67.52
Current Account to GDP 1.30 1 0.8 0.8 0.8 1
Imports 1826.67 1840 1800 1750 1820 2000
Exports 2274.15 2100 1950 1960 2010 2130
External Debt 17106.00 17800 18500 18500 16581 19000
Terms of Trade 96.48 95.03 94.66 94.81 94.7 94.8
Foreign Direct Investment 793.27 1300 747 1000 717 1500
Tourist Arrivals 2917.00 2961 3050 3050 2978 3100
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 47.60 48.2 48.7 48.7 48.7 50.2
Government Budget -3.50 -4.2 -3.8 -3.8 -3.8 -3.4
Government Budget Value 100.80 -359 -273 -60 -537 -496
Government Spending 203330.00 216750 216546 216546 216343 243769
Government Revenues 15727.00 11500 15000 18600 15021 13000
Fiscal Expenditure 12031.00 25000 22500 28800 18378 26800
Military Expenditure 228173.00 256000 280000 280000 244916 300000
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 45.00 45 45 45 45 45
Sales Tax Rate 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate For Companies 37.00 37 37 37 37 37
Social Security Rate For Employees 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 50.00 50.4 51.6 52 51.3 51
Manufacturing PMI 50.20 50.5 51.6 50.9 50.8 50.1
Non Manufacturing PMI 53.40 53.6 53 52.6 54.2 52
Services PMI 53.80 52.2 52.3 53 52.38 52
Industrial Production 5.40 6.2 6.2 6 6.5 5.2
Industrial Production Mom 0.36 0.3 0.48 0.1 0.2 0.3
Manufacturing Production 5.60 6 6.1 6.2 5.9 5.5
Mining Production 2.30 1.5 -0.5 -0.4 2.88 1.2
Capacity Utilization 76.50 77 77.3 77.4 77.5 77.5
Composite Pmi 51.90 52.3 51.4 52.4 52.2 52.4
Corporate Profits 5521180.00 7700000 1720000 3800000 4372988 8250000
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Retail Sales MoM 0.51 0.5 0.7 0.4 0.2 0.5
Retail Sales YoY 8.10 8.4 8.5 8.1 7.7 8
Consumer Spending 317509.70 338465 338148 338148 337830 380656
Bank Lending Rate 4.35 4.35 4.5 4.5 4.5 5.5
Gasoline Prices 0.82 0.91 0.89 0.87 0.86 0.8
Households Debt To GDP 49.30 49.6 50 51 51 55
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing Index 9.30 8.2 8.5 8 7.8 6


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.