شیلی

بازارها آخرین مرجع
پول 661 2019-04
بازار سهام 26655 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.09 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
نرخ بیکاری 6.7 2019-02
نرخ تورم 2 2019-03
نرخ بهره 3 2019-03
موازنه تجاری 607 2019-03
حساب جاری -3634 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 54.01 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.3 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.5 2019-02
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 277 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38946 2018-12
تولید ناخالص ملی 147343 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9591 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1077 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2872 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4128 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4240 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1788 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3878 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2076 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1132 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2019-02
افراد شاغل 8455 2019-02
افراد بیکار 608 2019-02
نرخ اشتغال 55.4 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 2019-02
پست های خالی شغلی 16.6 2019-02
دستمزد 4762 2018-11
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 113 2019-02
جمعیت 18.37 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-02
اندازه اصل تورم 2 2019-02
قیمت صادرات 92.5 2018-12
قیمت واردات 89.29 2018-12
تورم مواد غذایی 1.9 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.44 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
قیمت تولید 113 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 3.19 2019-04
عرضه پول M1 35249 2019-03
عرضه پول M2 136888 2019-03
عرضه پول M3 236649 2019-03
ترازنامه بانک 145066 2018-11
ذخایر ارزی 39712 2019-03
وام به بخش خصوصی 100886 2019-02
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 26574 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 607 2019-03
حساب جاری -3634 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 6194 2019-03
واردات 5587 2019-03
بدهی خارجی 186549 2019-02
گردش سرمایه -2401 2018-12
ذخایر طلا 0.25 2018-06
تولید نفت خام 3 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -41.8 2018-12
رابطه مبادله 94.99 2018-12
شاخص تروریسم 3.45 2017-12
ورود توریست 383271 2019-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
ارزش بودجه دولت 236686 2019-02
هزینه های دولت 5850 2018-12
درآمدهای دولت 3396575 2019-02
هزینه های مالی 3159888 2019-02
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 54.01 2019-03
تولید صنعتی -3.6 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2019-02
تولید صنعتی 0.8 2019-02
تغییرات موجودی انبار -646 2018-12
مجموع فروش خودرو 27912 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 2019-02
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.26 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 417 2019-02
شاخص فساد مالی 67 2018-12
رتبه فساد مالی 27 2018-12
آسانی کسب و کار 56 2018-12
استخراج معدن -9.4 2019-02
تولید فولاد 80 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.3 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.5 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 2019-02
هزینه های مصرف کننده 26446 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 25899 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 158976 2019-01
نرخ وام بانکی 6.8 2019-03
قیمت گازوئیل 1.11 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.7 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 191 2018-12
جواز ساختمان 9746 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.