شیلی

بازارها آخرین مرجع
پول 653 2019-02
بازار سهام 27337 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.36 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
نرخ تورم 1.8 2019-01
نرخ بهره 3 2019-01
موازنه تجاری 1031 2019-01
حساب جاری -3395 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 50.67 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 34.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 277 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38419 2018-09
تولید ناخالص ملی 141634 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8214 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 566 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2278 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3669 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3791 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1762 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3640 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1922 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1009 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
افراد شاغل 8466 2018-12
افراد بیکار 611 2018-12
نرخ اشتغال 55.6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 2018-12
پست های خالی شغلی 25.7 2018-12
دستمزد 4762 2018-11
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 112 2018-12
جمعیت 18.37 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-01
اندازه اصل تورم 1.9 2019-01
قیمت صادرات 93 2018-09
قیمت واردات 87.12 2018-09
تورم مواد غذایی 1.1 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
قیمت تولید 114 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 3.19 2019-02
عرضه پول M1 35513 2019-01
عرضه پول M2 136936 2019-01
عرضه پول M3 234937 2019-01
ترازنامه بانک 145066 2018-11
ذخایر ارزی 38927 2019-01
وام به بخش خصوصی 101085 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 26574 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1031 2019-01
حساب جاری -3395 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2017-12
صادرات 6671 2019-01
واردات 5639 2019-01
بدهی خارجی 183642 2018-12
گردش سرمایه -5011 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-06
تولید نفت خام 3 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -307 2018-09
رابطه مبادله 97.92 2018-09
شاخص تروریسم 3.45 2017-12
ورود توریست 387217 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -1640786 2018-12
هزینه های دولت 5458 2018-09
درآمدهای دولت 4429922 2018-12
هزینه های مالی 6070708 2018-12
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.67 2019-01
تولید صنعتی 1 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2018-12
تولید صنعتی 0.8 2018-12
تغییرات موجودی انبار 442 2018-09
مجموع فروش خودرو 34981 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.6 2018-12
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.26 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 561 2018-12
شاخص فساد مالی 67 2018-12
رتبه فساد مالی 27 2018-12
آسانی کسب و کار 56 2018-12
استخراج معدن 1.3 2018-12
تولید فولاد 94 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 34.1 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2018-12
هزینه های مصرف کننده 24145 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 25793 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 157470 2018-11
نرخ وام بانکی 6.28 2019-01
قیمت گازوئیل 1.25 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.1 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 191 2018-12
جواز ساختمان 10923 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.