شاخص های اقتصادی

اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

نمای کلی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
تقویم واقعی قبلی توافق TE
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع  MAY 0.3% 0.8% 0.3%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI  JUN -0.4% -0.1% -0.2% -0.2%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی  MAY 0.1% 0.3% 0.2%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel  JUL 2.7% 2.6%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان  JUL 2.3% 2.3%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی  JUL 98.2 98.5 96.9
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel  JUL 89.3 89.8 88.5
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel  JUL 111.9 112 111.5
03:05 PM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو  
08:30 PM
US
سخنرانی روزنگرن - فدرال رزرو  
03:00 AM
TH
موازنه تجاری  JUN $0.18B $0.58B $ 1.3B
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده  JUL 0 -2