شاخص های اقتصادی

اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

نمای کلی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
تقویم واقعی قبلی توافق TE
11:00 PM
AU
CommBank Services PMI Flash  SEP 49.1 45.3 49.7
11:00 PM
AU
CommBank Manufacturing PMI Flash  SEP 50.9 50.9 52
04:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی  Q2 0.5% 0.5% 0.5%
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی  SEP 53.4 53.2 52.9
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی  SEP 51.1 51.2 51.5
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی  SEP 54.8 54.3 54.5
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی  SEP 43.5 44.0 44.1
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی  SEP 53.5 53.3 53.4
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی  SEP 47 47.3 47.5
08:00 AM
ES
موازنه تجاری  JUL €-1.53B €-2.9B
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank  
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout