کانادا - نرخ بیکاری

Canada Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-02-08 01:30 PM نرخ بیکاری 5.8% 5.6% 5.7%
2019-03-08 01:30 PM نرخ بیکاری 5.8% 5.8% 5.8%
2019-04-05 12:30 PM نرخ بیکاری 5.8% 5.8% 5.8%
2019-05-10 12:30 PM نرخ بیکاری 5.7% 5.8% 5.8%
2019-06-07 12:30 PM نرخ بیکاری 5.7%
2019-07-05 12:30 PM نرخ بیکاری
2019-08-09 12:30 PM نرخ بیکاری


کانادا کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.70 5.80 13.10 2.90 در صد
افراد شاغل 19029.10 18922.60 19029.10 9636.70 هزار
افراد بیکار 1158.70 1157.20 1748.90 691.50 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 33.60 -0.90 136.30 -124.40 هزار
استخدام تمام وقت 73.00 -6.40 148.40 -145.10 هزار
تغییر اشتغال 106.50 -7.20 106.50 -124.80 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90 65.70 67.70 61.40 در صد
نرخ بیکاری جوانان 10.30 10.70 20.70 10.30 در صد
بهره وری 106.22 106.63 106.63 67.27 نقاط شاخص
هزینه های کار 107.34 106.12 107.34 43.75 نقاط شاخص
دستمزد 25.72 25.38 25.72 13.73 CAD / ساعت
دستمزد در تولید 25.95 25.41 26.37 14.96 CAD / ساعت
حداقل دستمزد 14.00 14.00 14.00 1.00 CAD / ساعت
جمعیت 37.31 36.96 37.31 17.91 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
رشد دستمزد 1.10 1.90 5.50 -0.40 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16873.90 16842.20 16873.90 10863.80 هزار
پست های خالی شغلی 547770.00 551170.00 551170.00 329710.00
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2640.00 2640.00 2440.00 CAD / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1960.00 1960.00 1790.00 CAD / ماه
تغییر اشتغال ADP 61.70 13.20 74.00 -21.20 هزار
درآمد متوسط ساعتی 28.37 28.25 28.37 15.88 CAD
نرخ اشتغال 62.10 61.90 63.70 56.00 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کانادا - نرخ بیکاری.