کانادا

بازارها آخرین مرجع
پول 1.35 2019-04
بازار سهام 16587 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.68 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
رشد GDP سالانه 0.4 2018-12
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-03
نرخ بهره 1.75 2019-04
موازنه تجاری -2895 2019-02
حساب جاری -15483 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2018-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 54.3 2019-03
شاخص PMI تولید 50.5 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.76 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-02
جواز ساختمان 7829124 2019-02
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
رشد GDP سالانه 0.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1653 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2063439 2018-12
تولید ناخالص ملی 2193020 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 424259 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40890 2019-01
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 138115 2019-01
تولید ناخالص داخلی از ساخت 204074 2019-01
تولید ناخالص داخلی از معادن 144781 2019-01
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130228 2019-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1375957 2019-01
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88871 2019-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43268 2019-01
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
افراد شاغل 18923 2019-03
افراد بیکار 1157 2019-03
استخدام تمام وقت -6.4 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال -0.9 2019-03
تغییر اشتغال -7.2 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2019-03
هزینه های کار 107 2018-12
بهره وری 106 2018-12
دستمزد 25.44 2019-01
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 25.15 2019-01
جمعیت 37.31 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 13.2 2019-03
درآمد متوسط ساعتی 28.25 2019-03
نرخ اشتغال 61.9 2019-03
پست های خالی شغلی 547770 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16833 2019-01
رشد دستمزد 2 2019-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 133 2019-03
اندازه اصل تورم 1.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2018-12
قیمت تولید 117 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-02
قیمت صادرات 113 2019-02
قیمت واردات 121 2019-02
تورم مواد غذایی 3.6 2019-03
CPI مسکن آب و برق 144 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 2.02 2019-04
عرضه پول M0 94101 2019-02
عرضه پول M1 1001502 2019-02
عرضه پول M2 1680339 2019-02
عرضه پول M3 2438126 2019-02
ترازنامه بانک 5900031 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 114373 2019-03
ذخایر ارزی 83416 2019-03
وام به بخش خصوصی 431113 2019-02
نرخ بهره سپرده 0.1 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 12045 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2895 2019-02
حساب جاری -15483 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
صادرات 47970 2019-02
واردات 50870 2019-02
بدهی خارجی 2691144 2018-12
رابطه مبادله 93.1 2019-02
گردش سرمایه -27 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17199 2018-12
ذخایر طلا 0 2018-12
تولید نفت خام 4379 2018-12
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
ورود توریست 1491861 2019-01
فروش اسلحه 87 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2018-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -1536 2019-01
هزینه های دولت 417805 2018-12
درآمدهای دولت 29096 2019-01
هزینه های مالی 28945 2019-01
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
بدهی های دولت 671 2018-12
مخارج نظامی 19837 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 54.3 2019-03
شاخص PMI تولید 50.5 2019-03
تولید صنعتی 1.19 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.15 2019-01
تولید صنعتی 1.86 2019-01
استفاده از ظرفیت 81.7 2018-12
میزان سفارشات جدید 56269832 2019-02
تغییرات موجودی انبار 13422 2018-12
ورشکستگی 245 2019-02
سود شرکت سهامی 83963 2018-12
ثبت خودرو 124058 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-01
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.92 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
آسانی کسب و کار 22 2018-12
استخراج معدن -0.13 2019-01
تولید فولاد 1040 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.76 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-02
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.6 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1166783 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 1237732 2018-12
پس انداز های شخصی 1.1 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 618244 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 4348747 2019-02
نرخ وام بانکی 3.95 2019-04
قیمت گازوئیل 0.94 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 176 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 7829124 2019-02
خانه های مسکونی نوساز 192 2019-03
شاخص مسکن 103 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 66.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.