کانادا

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Currency 1.34 1.29 1.3 1.31 1.31
Stock Market 14728.28 16025 15918 15813 15710
Government Bond 10Y 2.07 2.54 2.59 2.64 2.69
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3
GDP Growth Rate 0.50 0.4 0.5 0.6 0.6
GDP Annual Growth Rate 1.90 2.1 2.7 2.6 2.7
GDP Growth Annualized 2.00 2.1 1.8 2.2 2.25
Unemployment Rate 5.60 5.9 6 5.8 5.8
Inflation Rate 2.40 2.4 2.3 2.3 2.5
Inflation Rate Mom 0.30 0.2 0.1 0.13 0.13
Interest Rate 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Interbank Rate 2.26 2.19 2.44 2.69 2.94
Balance of Trade -1165.20 -1200 -1500 -1100 -3000
Exports 49323.10 50400 50500 49700 48000
Government Debt to GDP 89.60 94 93 93 93
Government Budget -0.90 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Business Confidence 57.20 59 60 58 57
Manufacturing PMI 54.90 55 55.4 55.41 54.9
Consumer Confidence 57.05 51.9 55.99 56.17 56.09
Retail Sales MoM 0.20 0.36 0.37 0.37 0.37
Building Permits 8058463.00 8089102 8084072 8084368 8084431
Corporate Tax Rate 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5
Personal Income Tax Rate 33.00 33 33 33 33
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3
GDP Growth Rate 0.50 0.4 0.5 0.6 0.6
GDP Annual Growth Rate 1.90 2.1 2.7 2.6 2.7
GDP Growth Annualized 2.00 2.1 1.8 2.2 2.25
GDP 1653.04 1800 2000 2000 2000
GDP Constant Prices 2059104.00 1860000 1928484 1940323 1959463
Gross National Product 2206964.00 2196396 2227189 2252411 2230028
Gross Fixed Capital Formation 441856.00 397690 422278 422809 420114
GDP per capita 51315.89 51700 52200 52200 52200
GDP per capita PPP 44017.59 44150 44700 44700 44700
GDP From Agriculture 35498.00 28535 28632 28801 29359
GDP From Construction 141262.00 127597 130642 131132 130746
GDP From Manufacturing 202486.00 186878 188527 188893 188576
GDP From Mining 150079.00 157001 159836 161786 160397
GDP From Public Administration 128434.00 111811 113077 113667 115142
GDP From Services 1368480.00 1260757 1272835 1281144 1290325
GDP From Transport 88952.00 81139 82466 83044 83206
GDP From Utilities 43000.00 40815 40834 40162 42654
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Unemployment Rate 5.60 5.9 6 5.8 5.8
Employed Persons 18799.10 18743 18792 18840 18888
Unemployed Persons 1124.80 1300 1135 1132 1130
Part Time Employment 4.10 4.1 3.72 3.79 3.83
Full Time Employment 89.90 15.55 14.79 15.39 15.27
Employment Change 94.10 17.65 17.68 17.68 17.68
Labor Force Participation Rate 65.40 65.6 65.6 65.2 65.1
Youth Unemployment Rate 10.80 12 11.5 10.92 10.91
Labour Costs 105.63 119 118 118 118
Wages 25.24 25 24.6 25.15 25.15
Wages in Manufacturing 25.29 27.4 27.9 25.16 25.16
Minimum Wages 14.00 14 15 15 15
Population 36.96 37.3 37.77 37.84 37.91
Retirement Age Women 65.00 65 65 65 65
Retirement Age Men 65.00 65 65 65 65
Living Wage Family 2580.00 2750 2830 2578 2567
Non Farm Payrolls 16658.00 16000 16792 16851 16909
Adp Employment Change -23.00 34.53 18.89 24.75 24.21
Employment Rate 61.70 61.7 61.5 61.5 61.5
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Inflation Rate 2.40 2.4 2.3 2.3 2.5
Inflation Rate Mom 0.30 0.2 0.1 0.13 0.13
Consumer Price Index CPI 134.10 134 136 137 137
Core Consumer Prices 132.20 132 133 133 134
Core Inflation Rate 1.60 1.6 1.5 1.6 1.5
GDP Deflator 108.90 106 106 108 110
Producer Prices 119.20 122 123 126 125
Producer Prices Change 5.30 6.3 5.8 5.4 5.8
Export Prices 112.20 120 129 129 129
Import Prices 118.80 136 137 137 137
Food Inflation 2.00 1.5 1.8 1.6 1.4
CPI Housing Utilities 142.00 143 143 144 145
CPI Transportation 139.30 139 141 144 142
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Interest Rate 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Interbank Rate 2.26 2.19 2.44 2.69 2.94
Central Bank Balance Sheet 115823.00 112000 115898 115963 115919
Loans to Private Sector 422246.00 370000 434470 443598 452439
Deposit Interest Rate 0.10 0.1 0.35 0.6 0.85
Foreign Stock Investment 7695.00 11067 10098 10195 10167
Private Debt to GDP 266.61 265 260 260 260
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Balance of Trade -1165.20 -1200 -1500 -1100 -3000
Exports 49323.10 50400 50500 49700 48000
Imports 50488.30 52100 52000 50800 51000
Current Account -10343.00 -11310 -11631 -12839 -12435
Current Account to GDP -3.00 -2.8 -2.5 -2.5 -2.5
External Debt 2534415.00 623 2652090 2687012 2722827
Terms of Trade 94.40 88.24 93.89 93.88 93.88
Capital Flows 0.00 -4 5.97 5.94 6.02
Gold Reserves 0.00 3 -0.05 -0.04 -0.06
Crude Oil Production 4287.00 4400 4000 4200 4000
Terrorism Index 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Government Debt to GDP 89.60 94 93 93 93
Government Budget -0.90 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Government Budget Value -1356.00 1007 1147 1052 1029
Government Spending 417220.00 370044 374621 375730 377638
Government Revenues 25234.00 25926 26088 25993 25970
Fiscal Expenditure 24436.00 24947 24941 24941 24941
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Corporate Tax Rate 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5
Personal Income Tax Rate 33.00 33 33 33 33
Sales Tax Rate 5.00 5 5 5 5
Social Security Rate 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Social Security Rate For Companies 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Social Security Rate For Employees 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Business Confidence 57.20 59 60 58 57
Manufacturing PMI 54.90 55 55.4 55.41 54.9
Industrial Production 2.76 1.9 2.57 4.1 2.7
Industrial Production Mom 0.14 0.7 0.13 0.13 0.13
Manufacturing Production 3.32 0.9 4.08 4.11 4.11
Capacity Utilization 85.50 85 85.2 85 84
Corporate Profits 85053.00 64200 81616 81935 82769
Car Registrations 177825.00 165846 175145 175414 171524
Leading Economic Index -0.10 0.1 0 0.2 -0.1
Mining Production 5.46 1 5.52 5.52 5.52
Competitiveness Index 79.92 80.42 80.42 80.42 80.42
Competitiveness Rank 12.00 12 12 12 12
Corruption Index 82.00 82 82 82 82
Corruption Rank 8.00 8 8 8 8
Ease of Doing Business 22.00 20 22 21 20
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Consumer Confidence 57.05 51.9 55.99 56.17 56.09
Retail Sales MoM 0.20 0.36 0.37 0.37 0.37
Retail Sales YoY 3.80 4.06 4.24 4.35 4.41
Retail Sales Ex Autos 0.10 0.33 0.34 0.34 0.34
Consumer Spending 1161382.00 1096510 1105759 1111853 1123432
Disposable Personal Income 1230932.00 1245777 1253198 1261501 1268311
Personal Savings 0.80 2.25 2.46 2.12 1.72
Consumer Credit 624427.00 594000 636252 642776 649231
Bank Lending Rate 3.95 3.7 3.95 4.2 4.45
Gasoline Prices 0.85 0.93 0.91 0.89 0.88
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3
Building Permits 8058463.00 8089102 8084072 8084368 8084431
Housing Starts 215.94 201 201 201 201
Housing Index 103.30 103 103 103 103
Home Ownership Rate 66.50 65 66.63 66.88 67.12


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.