کامبوج - آدرس های IP

Ok
width
height
Cambodia IP Addresses
کامبوج تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
سرعت اینترنت 5430.40 5156.53 5430.40 231.76 KBps
آدرس های IP 86457.00 83066.00 107889.00 4822.00 IP
آسانی کسب و کار 144.00 138.00 145.00 128.00
شاخص فساد مالی 20.00 21.00 23.00 18.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 161.00 161.00 166.00 130.00
شاخص رقابتی 52.08 50.19 52.08 3.44 امتیاز
رتبه رقابتی 106.00 110.00 110.00 85.00