تقویم اقتصادی

 


18/07/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac JUN 0% -0.2%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 2.3% 2.1%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 0.1% 0.1%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) JUN 2% 1.9%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.2% 0.2%
07:00 AM
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 2.9% 2.7%
07:00 AM
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 0.1% 0%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1.3% 0.7% ®
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 4.6% 8.2% ®
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 6.8% 5.4%
08:00 AM
PL
PPI (سالانه) JUN 3.7% 3% ®
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 4.2% 4.4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) JUN 4.6% 4.4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.4% 0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 2.1%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM JUN 0.2%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY JUN 2.1%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI JUN 9.2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI JUN 2.8%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی JUN 3.3%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی JUN 0.4%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.4%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.4%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI JUN 0.4%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI JUN 2.9%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY 1.8%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی JUN 1.1%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 1.9%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.5%
09:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.7%
09:40 AM
DE
30 سال بوند حراج 1.06%
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI JUN 1.4%
10:00 AM
PT
PPI (سالانه) JUN 3.1%
10:30 AM
PT
حساب جاری MAY €-314.5M
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1.2%
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 0.5%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 13/JUL 2.5%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 13/JUL 4.76%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت JUN -4.6%
12:30 PM
US
جواز ساختمان JUN 1.301M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) JUN 5%
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز JUN 1.35M
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI JUN 3.9%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) JUN 12%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 2.4%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری JUN 4.7%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) JUN 7.3%
02:00 PM
US
Fed Chair Powell Testimony
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 13/JUL -12.633M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 13/JUL -0.694M
06:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) JUN -2.3%
06:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
11:00 PM
JP
رویترز صفحه اول Tankan JUL 26
11:50 PM
JP
موازنه تجاری JUN ¥-578B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه صادرات JUN 8.1%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه واردات JUN 14%
19/07/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییر اشتغال JUN 12K
01:30 AM
AU
تغییر اشتغال تمام وقت JUN -20.6K
01:30 AM
AU
نرخ مشارکت JUN 65.5%
01:30 AM
AU
زمان قسمت استخدام تغییرات JUN 32.6K
01:30 AM
AU
نرخ بیکاری JUN 5.4%
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری JUN 3.9%
05:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JUN 10.26%
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI JUN 1%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) JUN 1.5%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت JUN 1.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت JUN 4.4%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 1.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 3.9%
08:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.098%
08:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله 0.336%
08:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 1.406%
09:00 AM
BG
حساب جاری MAY €-63.1M
09:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.46%
09:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله 0.03%
09:00 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات JUL 4.5%
09:00 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 5.25%
09:00 AM
ID
نرخ وام تسهیلات JUL 6%
10:00 AM
IE
حساب جاری Q1 €14.9B
10:00 AM
IE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 3.2%
10:00 AM
IE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 8.4%
10:00 AM
IE
GNP YoY Q1 8.1%
10:00 AM
IE
GNP QoQ Q1 6.3%
12:00 PM
SK
حساب جاری MAY €-124.5M
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال ADP JUN 2.9K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 07/JUL 1739K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 14/JUL 214K
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا JUL 19.9
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10%
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.5%
01:00 PM
US
Fed Quarles Speech
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار JUL 49.6
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) JUN 0.2%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 13/JUL 51Bcf
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 22.1%
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.2%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) JUN 2.2%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 0.7%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی JUN 0.3%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.7%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.1%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 14/JUL ¥817.9B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 14/JUL ¥74.3B
20/07/2018 واقعی قبلی توافق
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع MAY 1%
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 23
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) MAY 3%
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.1%
05:00 AM
EE
PPI (سالانه) JUN 1.9%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.5%
06:00 AM
DE
PPI (سالانه) JUN 2.7%
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص MAY 12.6%
08:00 AM
EA
حساب جاری MAY €26.2B
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 7.6%
08:00 AM
ES
موازنه تجاری MAY €-3.1B
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) JUN 1.9%
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی JUN £-3.36B
09:00 AM
IT
حساب جاری MAY €3009M
09:00 AM
SK
نرخ بیکاری JUN 5.4%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) MAY 0.7%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) MAY 13%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN 0.8%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN -3.3%
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.1%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) JUN 3.7%
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری JUN 5.6%
10:05 AM
SI
نرخ بیکاری MAY 8.3%
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) JUN -4%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 13/JUL $405.81B
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده 6/JUL 7.6%
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) 6/JUL 12.8%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA JUL 3.68%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA JUL 1.11%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 1.3%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.2%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.1%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1.2%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 1.6%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل MAY -0.1%
01:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -3
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی JUN TRY871.6B
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 20/JUL 863
21/07/2018 واقعی قبلی توافق
AR
نشست وزرای G20 و وزراء CB
22/07/2018 واقعی قبلی توافق
AR
نشست وزرای G20 و وزراء CB
23/07/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 10.6
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 70.3
08:00 AM
GR
حساب جاری MAY €-1.344B
08:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 5.2%
08:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 11.6%
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 1
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 6.6%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده MAY 0.1%
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو JUN -0.15
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
01:00 PM