تقویم اقتصادی

 


18/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CN
FDI (حقیقی) (سالانه) OCT 6.5%
09:00 AM
EA
ECB Guindos Speech
09:30 AM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
01:00 PM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 3%
01:05 PM
EA
ECB Lane Speech
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.594%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.580%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.596%
03:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB NOV 71
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.550%
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.565%
05:00 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
09:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی SEP $-30.5B
09:00 PM
US
جریان کلی سرمایه خالص SEP $70.5B
09:00 PM
US
گردش خالص بلند مدت TIC SEP $-41.1B
10:00 PM
AU
سخنرانی Kent - رزرو بانک استرالیا
19/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
AU
بانک مرکزی استرالیا صورت جلسه
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac OCT -0.1%
09:00 AM
EA
حساب جاری SEP €25.7B
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی SEP 1.1%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی SEP -2.2%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی SEP -0.3%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی SEP -10%
09:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.581%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP 1.2%
10:00 AM
IT
حساب جاری SEP €6037M
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI NOV -37
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) OCT -1.2%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI OCT -0.3%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش توليدی SEP 0.8%
01:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز OCT 1.256M
01:30 PM
US
جواز ساختمان OCT 1.387M
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت OCT -2.7%
01:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) OCT -9.4%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 16/NOV 0.1%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 16/NOV 5%
02:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
02:45 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
06:00 PM
CA
بانک مرکزی کانادا، - ویلکینز - سخنرانی - گفتار
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) OCT -0.7%
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.1%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API NOV/15 -0.5M
11:50 PM
JP
موازنه تجاری OCT ¥-123B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه صادرات OCT -5.2%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه واردات OCT -1.5%
20/11/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 1Y 4.2%
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 5Y 4.85%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام SEP 7.89%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.1%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) OCT -0.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.3%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 4%
08:30 AM
DE
Bundesbank Balz Speech
09:00 AM
EA
ECB Financial Stability Review
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP 2.1%
10:30 AM
DE
Bundesbank Balz Speech
10:40 AM
DE
30 سال بوند حراج 0.07%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 15/NOV 4.03%
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 15/NOV 9.6%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری OCT 4.5%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) SEP 2.4%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) OCT
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 0.7%
01:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.9%
01:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.4%
01:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 1.9%
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار NOV 59.3
02:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT 2%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی OCT TRY1.239T
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) OCT 0.6%
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 15/NOV 1.861M
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 15/NOV 2.219M
05:00 PM
EA
ECB Lane Speech
07:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی NOV/16 ¥528.8B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها NOV/16 ¥569.5B
21/11/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع SEP 0%
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 57.0
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 5%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات NOV 5.75%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات NOV 4.25%
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار NOV 99
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی SEP -1.9%
08:10 AM
EA
سخنرانی Mersch - بانک مرکزی اروپا
09:00 AM
ES
موازنه تجاری SEP €-3.99B
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی OCT £-8.52B
09:40 AM
EA
ECB Guindos Speech
09:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.447%
09:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.199%
09:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.295%
10:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.63%
10:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.43%
10:00 AM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
10:00 AM
DE
Bundesbank Buch Speech
10:00 AM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) SEP -12.3%
12:30 PM
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.5%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10%
01:30 PM
CA
تغییر اشتغال ADP OCT 28.2K
01:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا NOV 5.6
01:30 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری NOV/09 1683K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار NOV/16 225K
01:40 PM
CA
سخنرانی Gov Poloz بانک کانادا (BoC)
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 43.8
03:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال OCT BRL113.933B
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی NOV -7.6
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود OCT -2.2%
03:00 PM
US
فروش خانه موجود OCT 5.38M
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) OCT -0.1%
03:10 PM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 15/NOV 3Bcf
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction 1.52%
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.565%
06:00 PM
US
10-Year TIPS Auction 0.174%
06:30 PM
EA
ECB Guindos Speech
07:00 PM
AR
موازنه تجاری OCT $1744M
10:00 PM
AU
CommBank Manufacturing PMI Flash NOV 50.0
10:00 PM
AU
CommBank Services PMI Flash NOV 50.1
10:00 PM
AU
CommBank Composite PMI Flash NOV 50.0
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.2%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 0.3%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی OCT 0.5%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.0%
22/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
JP
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash NOV 48.4
12:30 AM
JP
Jibun Bank Services PMI Flash NOV 50.3
12:30 AM
JP
Jibun Bank Composite PMI Flash NOV 49.8
06:25 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.7%
07:00 AM
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 -0.2%
07:00 AM
DE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 0.3%
08:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 50.7
08:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 52.9
08:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 52.6
08:30 AM
EA
ECB President Lagarde Speech
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 42.1
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 51.6
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 48.9
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 45.9
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 52.2
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 50.6
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Flash NOV 49.6
09:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Flash NOV 50.0
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده NOV/08 10.3%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی NOV/15 $447.81B
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) NOV/08 8.9%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA NOV 2.72%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA NOV 0.09%
12:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) NOV 3.01%
12:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی NOV 0.4%
12:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) NOV 0.13%
01:00 PM
DE
سخنرانی آقای Weidmann بانک بوندس
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -0.1%
01:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 1.1%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل SEP