تقویم اقتصادی

 


19/02/2018 واقعی قبلی توافق
02:30 AM
TH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.5% 1%
02:30 AM
TH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 4% 4.3%
02:30 AM
TH
Full Year GDP Growth 2017 3.9% 3.3% ®
04:00 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) JAN 11.2% -2%
07:00 AM
FI
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.8% 0.5%
07:00 AM
FI
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.3% 0.0%
09:00 AM
EA
حساب جاری DEC €45.8B €40.1B ®
09:30 AM
IT
حساب جاری DEC €5872M €4881M
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 0.5% 2.9% ®
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI JAN 1.1% -0.1% ®
11:00 AM
PT
PPI (سالانه) JAN 1.3% 2.2% ®
11:35 AM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br DEC 1.41% 0.3% ®
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.1% 1.2%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) JAN 5% 8.4%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 2.8% 3.1%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری JAN 5.2% 5.1%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) JAN 6.2% 6.2% ®
02:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 1 4
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.583% -0.582%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.561% -0.563%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.581% -0.587%
06:45 PM
GB
BoE Carney Speech
10:15 PM
AU
RBA Bullock Speech
EA
نشست گروه یورو
20/02/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
بانک مرکزی استرالیا صورت جلسه
07:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 8.2
07:00 AM
FI
نرخ بیکاری JAN 8.4%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.2%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) JAN 2.3%
07:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JAN 8.35%
07:00 AM
CH
موازنه تجاری JAN CHF2.632B
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 72.3
08:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام JAN 0.4%
08:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 5.4%
08:30 AM
SE
CPIF MoM JAN 0.4%
08:30 AM
SE
CPIF YoY JAN 1.9%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.7%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.4%
09:00 AM
IL
FEB 0.5%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 2.7%
09:00 AM
PL
PPI (سالانه) JAN 0.3%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 6%
09:00 AM
ES
موازنه تجاری DEC €-1.62B
09:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.526%
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW FEB 31.8
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW FEB 95.2
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW FEB 20.4
10:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.61%
11:00 AM
IL
DEC 2.4%
11:00 AM
IL
DEC 2.1%
11:00 AM
IL
JAN 53.4
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI FEB 14
11:30 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) JAN 5.83%
12:00 PM
AE
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.7%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده DEC 0.7%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی JAN TRY876.5B
03:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار FEB 59
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی FEB 1.3
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.570%
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.785%
06:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.066%
06:00 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.360%
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 16.8%
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.1%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) JAN 2.3%
EA
نشست Ecofin
21/02/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای ساختمان های ساخته شده Q4 15.7%
12:30 AM
AU
تغییرات سالیانه شاخص قیمت دستمزد Q4 2.0%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای شاخص قیمت دستمزد Q4 0.5%
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی FEB 54.8
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع DEC 1.0%
05:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 24
05:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) DEC 2.6%
06:30 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) JAN 10%
07:00 AM
NO
نرخ بیکاری DEC 4.1%
08:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB 59.6
08:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی FEB 58.4
08:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB 59.2
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 4.2%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) JAN 4.7%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.5%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی DEC 8.8%
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB 59
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی FEB 61.1
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB 57.3
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB 58.8
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی FEB 59.6
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB 58
09:30 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری JAN 8.6K
09:30 AM
GB
تغییر اشتغال NOV 102K
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی JAN £-0.98B
09:30 AM
GB
Labour Productivity QoQ Prel Q4 0.9%
09:30 AM
GB
نرخ بیکاری DEC 4.3%
09:30 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا DEC 2.4%
09:30 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا DEC 2.5%
11:20 AM
IL
JAN 0.32%
11:30 AM
PT
حساب جاری DEC €208.7M
12:00 PM
SA
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.4%
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 16/FEB -4.1%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 16/FEB 4.57%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 17/FEB 2.8%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 17/FEB -1.1%
02:00 PM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
02:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB 53.8
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی FEB 55.5
02:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB 53.3
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) JAN -0.6%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود JAN -3.6%
03:00 PM
US
فروش خانه موجود JAN 5.57M
04:30 PM
CO
اطمینان کسب و کار JAN -4.8
06:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.434%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری JAN $-847M
07:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 16/FEB 3.947M
11:30 PM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac JAN 0.3%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 17/FEB ¥-973.2B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 17/FEB ¥-429.5B
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
22/02/2018 واقعی قبلی توافق
01:15 AM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
03:30 AM
TH
موازنه تجاری JAN $-0.28B
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات JAN 8.6%
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات JAN 16.6%
05:00 AM
SG
اطمینان کسب و کار Q1 1
05:15 AM
US
Fed Quarles Speech
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار FEB 113
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.4%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 1.2%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 1.2%
07:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.3%
08:15 AM
CH
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی Q4 5.5%
08:15 AM
CH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی Q4 8.6%
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.7%
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری JAN 2.9%
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO FEB 117.6
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO FEB 127.7
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO FEB 108.4
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی DEC 5.1%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی DEC 0.3%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی DEC 1.3%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی DEC 8.9%
09:30 AM
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 0.4%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 1.7%
09:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی QoQ Prel Q4 0.5%
09:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) Prel Q4 1.7%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 1.0%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.3%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 0.9%
10:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.4%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JAN 0.4%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) JAN -3.6%
11:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) FEB 12
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار FEB 108.3
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت FEB 78.2%
12:30 PM
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 4.6%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.2%
01:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 6.5%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل DEC 1.6%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 10/FEB 1942K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 17/FEB 230K
01:50 PM
NG
تصمیم نرخ بهره 14%
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار FEB 1.8
02:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) FEB 0.17%
02:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) FEB 5.51%
02:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی FEB 0.24%
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) JAN 0.6%
03:00 PM
US
سخنرانی دودلی - فدرال رزرو
03:10 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 45.2
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 16/FEB -194Bcf
04:00 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 16/FEB 1.841M
04:00 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 16/FEB 3.599M
04:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed FEB 16
05:10 PM
US
Fed Bostic Speech
06:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 2.565%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 0.9%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی JAN 0.3%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) JAN 1%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.2%
23/02/2018 واقعی قبلی توافق
03:30 AM
SG
حساب جاری Q4 S$21.69B
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) DEC 0.5%
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) DEC 1%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 1.3%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.4%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.1%
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -0.3%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 1.1%
07:00 AM
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 0.7%
07:00 AM
DE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 2.8%
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JAN 0.6%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JAN 2.3%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 3.4%
08:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.2%
08:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.4%
08:00 AM
EA
جلسه شورا اروپایی
08:00 AM
ES
PPI (سالانه) JAN 1.8%
08:20 AM
TW
حساب جاری Q4 $17.65B
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری JAN 6.6%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی JAN 0.9%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 1.4%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.4%
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) JAN -3%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 16/FEB $419.76B
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA FEB 0.39%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA FEB 3.02%
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) JAN 8.4%
01:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 1.2%
01:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.9%
01:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.4%
02:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) DEC 0.1%
02:00 PM
MX
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 -0.3%
02:00 PM
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 1.5%
02:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) DEC 1.5%
03:00 PM
MX
حساب جاری Q4 $-5528M
03:15 PM
US
سخنرانی دودلی - فدرال رزرو
04:00 PM
CA
موازنه بودجه DEC C$-2.8B
04:00 PM
US
Monetary Policy Report
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 23/FEB 798
06:30 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.5%
08:40 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
US
US Monetary Policy Forum
24/02/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) JAN 5.3%
26/02/2018 واقعی قبلی توافق
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی DEC 117.9
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی DEC 108.2
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -3.9%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -2.0%
07:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JAN 3.5%
07:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JAN 6%
07:00 AM
FI
PPI (سالانه) JAN 3%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور FEB 3.2%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور FEB 0.6%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری JAN 3.7%
08:15 AM
CH
آمار اشتغال غیر کشاورزی Q4 4.956M