تقویم اقتصادی

 


19/10/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
CN
NBS Press Conference
02:00 AM
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه) SEP 5.4% 5.3%
02:00 AM
CN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 1.6% 1.7% ®
02:00 AM
CN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 6.5% 6.7%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 5.8% 6.1%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 9.2% 9%
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 15 19
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) AUG 2.2% 2.7% ®
06:35 AM
JP
سخنرانی Gov Kuroda ژاپن (BoJ)
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص AUG 10.1% 12.8%
08:00 AM
EA
حساب جاری AUG €20.5B €30B ®
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 5.6% 9%
08:30 AM
SK
نرخ بیکاری SEP 5.4% 5.4%
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) SEP 2.2% 2.5%
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی SEP £-3.26B £-4.76B ®
08:45 AM
SI
نرخ بیکاری AUG 8% 8%
09:00 AM
BG
حساب جاری AUG €1062M €924.4M ®
09:00 AM
IT
حساب جاری AUG €4994M €7544M ®
09:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) SEP -1% -34%
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.4% 1%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) SEP 5% 5.7%
10:00 AM
LU
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 0% 0.9% ®
10:00 AM
LU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 3.1% 3.2% ®
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 12/OCT $394.47B $399.61B
12:00 PM
SK
حساب جاری AUG €-472M €-322M ®
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 1.5% 1.7%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.2% 2.8%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.4% -0.1%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.1% 0.2% ®
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 3.6% 3.5% ®
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل AUG -0.4% 0.8% ®
01:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 1 0
01:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار OCT 53.7 52.8
01:00 PM
US
سخنرانی Kaplan رئیس فدرال‌رزرو ایالت دالاس
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود SEP 0%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود SEP 5.34M
03:30 PM
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)
04:00 PM
US
Fed Bostic Speech
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 19/OCT 869
EA
Euro-South Korea Summit
20/10/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
CN
Industrial Capacity Utilization Q3 76.8%
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) SEP 7%
03:30 PM
US
Fed Bostic Speech
22/10/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
AU
سخنرانی Debelle - رزرو بانک استرالیا
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام SEP 12.12%
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع AUG 0%
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI SEP 1%
05:00 AM
EE
PPI (سالانه) SEP 3.4%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی AUG 2.7%
08:00 AM
GR
حساب جاری AUG €1.577B
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) SEP -1.3%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) SEP -0.9%
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری SEP 5.5%
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 7.5%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده AUG 1.5%
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو SEP 0.18
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.741%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.625%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.670%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی SEP TRY1.2T
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 2.270%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 2.415%
07:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت SEP 100.431K
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.5%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) SEP 3%
10:35 PM
AU
سخنرانی Debelle - رزرو بانک استرالیا
23/10/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 6.9
06:00 AM
FI
نرخ بیکاری SEP 6.8%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.3%
06:00 AM
DE
PPI (سالانه) SEP 3.1%
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 59.3
07:20 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات OCT 5%
07:20 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 5.75%
07:20 AM
ID
نرخ وام تسهیلات OCT 6.5%
08:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 3%
08:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 1.4%
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری SEP 5.8%
08:00 AM
ES
موازنه تجاری AUG €-3.25B
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -9
09:40 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.2%
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q4 -3
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI OCT -1
11:00 AM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA OCT 0.09%
11:00 AM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA OCT 4.28%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 20/OCT 5.8%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 20/OCT 0.1%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) AUG 0.4%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) AUG 3.3%
01:30 PM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی OCT -2.9
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed OCT 29
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 2.155%
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.829%
05:30 PM
US
Fed Bostic Speech
07:00 PM
AR
موازنه تجاری SEP $-1127M
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 19/OCT -2.1M
10:15 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
24/10/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی OCT 52.5
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی AUG 116.1
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی AUG 103.9
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات SEP 7.5%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات SEP 7.7%
06:00 AM
FI
PPI (سالانه) SEP 6.2%
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار OCT 107
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار OCT 97.3
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 111
07:00 AM
ZA
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3 22
07:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی OCT 54
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی OCT 52.5
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی OCT 54.8
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی OCT 55
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی OCT 53.7
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی OCT 55.9
07:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank -0.5%
07:30 AM
SE
Monetary Policy Report
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی OCT 54.1
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام SEP 3.1%
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی OCT 53.2
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 3.5%
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی OCT 54.7
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 4.2%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.9%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.1%
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals SEP 39.402K
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.04%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 19/OCT -7.1%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 19/OCT 5.1%
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار OCT 1.2
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) OCT 4.88%
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی OCT 0.22%
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) OCT 0.19%
01:00 PM
MX
نرخ بیکاری SEP 3.5%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن AUG 0.2%
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی OCT 53.9
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی OCT 55.6
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی OCT 53.5
02:00 PM
CA
BOC پول گزارش سیاست
02:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 1.5%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز SEP 3.5%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید SEP 0.629M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 19/OCT 6.49M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 19/OCT -2.016M
03:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال SEP BRL109.751B
03:15 PM
CA
BOC کنفرانس پرس
03:30 PM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
04:30 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.997%
06:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
06:00 PM
US
Fed Bostic Speech
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 21.3%
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 0.6%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 2.8%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 20/OCT ¥1016.9B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 20/OCT ¥52.6B
25/10/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK NOV 10.6
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 4.8%
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) SEP 5.2%
07:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q3 15.3%
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار OCT 110.2
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 103.6
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده OCT 3.5%
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار SEP 6.1%
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) SEP 9.3%
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO OCT 103.7
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO OCT 101
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO OCT 106.4
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار OCT 2
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری SEP 8.5%
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 1.7%
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 3.3%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 1.4%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.6%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) SEP 6.3%
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری SEP 10.8K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار SEP 3472.8K
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 24%
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار OCT 89.6
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت OCT 76.2%
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات