تقویم اقتصادی

 


26/03/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
US
سخنرانی روزنگرن - فدرال رزرو
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK APR 10.4 10.7 ®
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار MAR 102 103
07:45 AM
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 0.3% 0.3%
07:45 AM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
09:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals FEB 35.299K 39.555K ®
10:30 AM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
10:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.57% -0.54%
11:00 AM
GB
BoE Broadbent Speech
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA MAR 4.18% 3.73%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA MAR 0.54% 0.34%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت FEB -1.6% 1.4%
12:30 PM
US
جواز ساختمان FEB 1.296M 1.317M ®
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) FEB -8.7% 11.7% ®
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز FEB 1.162M 1.273M ®
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 23/MAR 0.1% -0.1%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 23/MAR 5.3% 4.9%
01:00 PM
BR
BCB Copom Meeting Minutes
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JAN 3.6% 4.1% ®
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JAN -0.2% -0.2%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JAN 0.6% 0.3%
02:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 1.9% -3.2%
02:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 0.9% -1.3%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) MAR 124.1 131.4
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed MAR 10 16
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 2.360% 2.470%
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.503%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری FEB $372M
07:00 PM
AR
حساب جاری Q4 $-7.59B
07:00 PM
US
Fed Daly Speech
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAR/22 -2.133M
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 100
11:10 PM
AU
سخنرانی Kent - رزرو بانک استرالیا
27/03/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) FEB
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) JAN 10.3%
07:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 95
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI FEB 0.1%
08:00 AM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
08:45 AM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار MAR 101.7
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 112.4
09:30 AM
EA
ECB Hakkarainen Speech
10:00 AM
EA
سخنرانی Lautenschläger - بانک مرکزی اروپا
10:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام FEB 11.97%
10:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله 0.12%
10:45 AM
EA
ECB Guindos Speech
10:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.007%
11:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری FEB -5.2K
11:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار FEB 3414K
11:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) MAR 0
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 22/MAR 1.6%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 22/MAR 4.55%
11:15 AM
ES
اطمینان کسب و کار MAR -4.9
12:30 PM
CA
موازنه تجاری JAN C$-4.59B
12:30 PM
CA
صادرات JAN C$46.31B
12:30 PM
CA
واردات JAN C$50.9B
12:30 PM
CA
Average Weekly Earnings YoY JAN 1.8%
12:30 PM
US
موازنه تجاری JAN $-59.8B
12:30 PM
US
صادرات JAN $205.1B
12:30 PM
US
واردات JAN $264.9B
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی FEB -0.9%
01:30 PM
EA
سخنرانی Mersch - بانک مرکزی اروپا
02:00 PM
MX
موازنه تجاری FEB $-4.81B
02:00 PM
MX
نرخ بیکاری FEB 3.6%
02:00 PM
US
حساب جاری Q4 $-124.8B
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 22/MAR -9.589M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 22/MAR -4.587M
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.489%
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار MAR 69
11:00 PM
US
سخنرانی جورج - فدرال رزرو
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی MAR/23 ¥-571.6B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها MAR/23 ¥-1588.9B
28/03/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی MAR 79.4
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور MAR 0.4%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور MAR 0%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR 1.1%