تقویم اقتصادی

 


21/09/2017 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
بولتن RBA
03:00 AM
JP
اعلام نرخ بهره بانک ژاپن (BoJ) -0.1% -0.1%
04:00 AM
MY
Coincident Index MoM JUL 0.9% 0.4%
04:00 AM
MY
Leading Index MoM JUL 0.2% -0.6%
04:00 AM
TH
موازنه تجاری AUG $2.09B $-0.19B
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات AUG 13.2% 10.5%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات AUG 14.9% 18.5%
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع JUL -0.1% 0.2% ®
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 23 26
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) JUL 2.8% 2.3% ®
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری AUG 4.7% 4.8%
05:45 AM
CH
پیش بینی های اقتصادی SECO
06:00 AM
CH
موازنه تجاری AUG CHF2.17B CHF3.494M ®
07:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 7.3 7.6
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.3% -0.1%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 0.3% -0.1% ®
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی JUL 4.6% 7.4% ®
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 68.7 71.1
08:00 AM
NO
Norges Bank Monetary Policy Report
08:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره Norges Bank 0.5% 0.5%
08:05 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 3.75% 3.60%
08:20 AM
PH
اعلام نرخ بهره 3% 3%
08:30 AM
HK
حساب جاری Q2 H$16.4B H$16.9B ®
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.90% 2.0%
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی AUG £-5.09B £1.29B ®
08:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 1.360% 1.540%
08:45 AM
TW
اعلام نرخ بهره 1.375 % 1.375%
09:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.48% -0.41%
09:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله 0.00% -0.04%
09:20 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 6.9% 6.9%
11:00 AM
TR
صورت جلسه سیاست های مالی
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA SEP 2.56% 2.68%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA SEP 0.11% 0.35%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده JUL 1.5% -0.6% ®
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری SEP/09 1980K 1936K ®
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار SEP/16 259K 282K ®
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا SEP 23.8 18.9
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 0.3% -1.1%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 0.4% 0.4%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JUL 0.2% 0.1%
01:20 PM
ZA
اعلام نرخ بهره 6.75% 6.75%
01:20 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10.25% 10.25%
01:30 PM
EA
ECB Draghi Speech
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی SEP -1.2 -1.5
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) AUG 0.4% 0.3%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA SEP/15 97Bcf 91Bcf
05:00 PM
US
10-Year TIPS Auction 0.450% 0.489%
05:10 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 51 47.6
07:00 PM
AR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 0.7% 1.2% ®
07:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2.7% 0.4% ®
08:00 PM
AR
حساب جاری Q2 $-6.871B
11:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت AUG 35.9K
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی SEP/14 ¥198.7B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها SEP/14 ¥-644.6B
EA
نشست عمومی شورا - بانک مرکزی اروپا
22/09/2017 واقعی قبلی توافق
04:00 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) AUG 37.2%
04:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 0.6%
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 3.2%
05:30 AM
PH
موازنه بودجه AUG PHP-50.5B
06:45 AM
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 0.5%
07:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 55.2
07:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 55.8
07:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 54.9
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 55.8
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 59.3
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 53.5
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 55.7
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 57.4
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 54.7
08:00 AM
ES
موازنه تجاری JUL €-1.3B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 2.38%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -1.66%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری AUG 3.78%
09:00 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات SEP 3.75%
09:00 AM
ID
اعلام نرخ بهره 4.5%
09:00 AM
ID
نرخ وام تسهیلات SEP 5.25%
09:00 AM
NL
حساب جاری Q2 €20.2B
10:00 AM
IE
Wholesale Prices MoM AUG -1.1%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) AUG -1.9%
10:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام AUG 3.4%
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI SEP 13
10:30 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) AUG 5.6%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 15/SEP $400.73B
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) AUG 10.0%
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 5%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 0.9%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.2%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 0.1%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 7.3%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل JUL 0.7%
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار SEP -2.1
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی SEP 0.31%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه مخارج بخش خصوصی Q2 3.1%
01:00 PM
MX
تغییرات دوره ای مخارج بخش خصوصی Q2 0.7%
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) SEP 6.59%
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) SEP 0.2%
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 55.3
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 52.8
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 56
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار SEP 52.6
05:00 PM
US
Baker Hughes Oil Rig Count SEP 749
07:00 PM
CO
ISE Economic Activity YoY JUL 1.4%
GB
Prime Minister May Speech on Brexit
24/09/2017 واقعی قبلی توافق
DE
انتخابات فدرال


تقویم - فهرست کشورها - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.