تقویم اقتصادی

 


23/07/2017 واقعی قبلی توافق
10:00 PM
IL
JUN 0.32% 0.25% ®
24/07/2017 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی JUL 52.2 52.4
03:30 AM
PH
موازنه بودجه JUN PHP-90.9B PHP-33.4B
04:00 AM
MY
Coincident Index MoM MAY 0.9% -0.2%
04:00 AM
MY
Leading Index MoM MAY 1.2% -1.3%
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی MAY 115.8 117.1
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی MAY 104.6 104.2
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 1.5% 1.6%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.5% 1.4%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.1% 0.3%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN 3.6% 4.6%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN 8.1% 9.7%
06:00 AM
FI
PPI (سالانه) JUN 3.2% 4.1%
06:15 AM
EA
سخنرانی Mersch - بانک مرکزی اروپا
07:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 56.6
07:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 54.8
07:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 56.9
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 56.4
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 59.6
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 54
07:30 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) JUN 11.8%
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 56.3
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 57.4
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 55.4
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 0.78%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 1%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری JUN 3.79%
08:15 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN 4.07%
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) JUN 7.8%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده MAY 1.0%
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.576%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.542%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.536%
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) JUL 0.17%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) MAY 0.1%
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی JUL 0.15%
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) JUL 6.30%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAY -0.7%
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 53.9
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 52
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 54.2
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود JUN 1.1%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود JUN 5.62M
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.050%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.105%
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 111.1
11:50 PM
JP
صورت جلسه سیاست گذاری پولی بانک انگلیس
25/07/2017 واقعی قبلی توافق
04:00 AM
EA
سخنرانی Mersch - بانک مرکزی اروپا
04:00 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه) Q2 0.9%
04:00 AM
TH
New Car Sales YoY JUN 0.59%
06:00 AM
FI
نرخ بیکاری JUN 10.7%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات JUN -1.0%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN 4.1%
06:00 AM
NO
اعتماد به نفس صنعتی Q2 1
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار JUL 108
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI JUN -0.6%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 3.3%
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) JUN 5.3%
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.0%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) JUN 7.2%
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO JUL 115.1
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO JUL 124.1
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO JUL 106.8
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی MAY -0.7%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی MAY 4%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی MAY -0.5%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی MAY -2.2%
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری JUN 7.4%
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -4.5%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 0.3%
09:30 AM
ZA
افراد بیکار Q2 6.2M
09:30 AM
ZA
نرخ بیکاری Q2 27.7%
09:45 AM
GB
30-Year Treasury Gilt Auction 1.671%
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q3 1
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI JUL 16
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار JUL 112.4
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت JUL 79%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 22/JUL 2%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 22/JUL -1.3%
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار JUL -2
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 1.2%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 1.4%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAY 5.7%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAY 0.9%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAY 0.7%
01:30 PM
NG
اعلام نرخ بهره 14%
02:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 42.04
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) JUL 118.9
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed JUL 7
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.955%
04:00 PM
FR
شکایات مزایای بیکاری JUN 22.3K
04:00 PM
FR
تعداد کل افراد جویای کار JUN 3494.1K
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 1.348%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری JUN $-642M
08:00 PM
AR
اعلام نرخ بهره 26.25%
BD
نرخ تورم (سالانه) APR 5.4%
BD
نرخ تورم (سالانه) MAY
BD
نرخ تورم (سالانه) JUN
26/07/2017 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q2 0.5%
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q2 1.9%
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q2 1.7%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q2 0.4%
01:30 AM
AU
نرخ تورم (سالانه) Q2 2.1%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q2 0.5%
01:30 AM
JP
متن بیانیه Nakaso گفتار
03:05 AM
AU
RBA Lowe Speech
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 5.0%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN -3.5%
06:00 AM
CH
شاخص مصرف UBS JUN 1.39
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 108
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 0.1%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 1.6%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 0.3%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 2.4%
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار JUL 110.3
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 102.5
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده JUL 2.6%
07:30 AM
SE
موازنه تجاری JUN SEK2.8B
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار JUL 107.3
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 106.4
08:00 AM
CH
Economic Sentiment Index JUL 20.7
08:30 AM
GB
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q2 0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 2%
08:30 AM
GB
تاییدیه های وام رهنی BBA JUN 40.35K
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 21/JUL 6.3%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA JUL/21 4.22%
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار JUL -1
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی MAY RUB3.2T
02:00 PM
BR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 100.5
02:00 PM
US
فروش خانه جدید JUN 610K
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز JUN 2.9%
02:30 PM
CO
اطمینان کسب و کار JUN -8.8
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 21/JUL -4.727M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 21/JUL -4445K
03:30 PM
EA
سخنرانی Lautenschläger - بانک مرکزی اروپا
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 1.828%
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 1.25%
09:00 PM
BR
اعلام نرخ بهره 10.25%
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 0.5%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q2 2.4%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی JUL/20 ¥947.8B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها JUL/20 ¥341.0B
27/07/2017 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q2 9.4%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q2 1.2%
01:30 AM
CN
Industrial Profits (YTD) YoY JUN 22.7%
02:30 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG 77.76
06:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 23.9
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK AUG 10.6
06:00 AM
NO
نرخ بیکاری MAY 4.6%
07:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q2 18.75%
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار JUN 6.9%
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری JUN 7.2%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام JUN 2.6%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 5%
08:00 AM
PK
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 168.26
08:30 AM
HK
موازنه تجاری JUN H$-35.65B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات JUN 4%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات JUN 6.6%
09:15 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.372%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.5%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) JUN 4.8%
09:30 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.9%
10:00 AM
IL
JUN 4.5%
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) JUL 12
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 8%
11:00 AM
TR
نرخ بهره یک شبه TCMB 9.25%
12:30 PM
US
Goods Trade Balance Adv JUN $-65.9B
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو JUN -0.26
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری JUL/15 1977K
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) JUN -1.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح JUN -0.6%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) JUN 0.1%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار JUL/22 233K
12:30 PM
US
Wholesale Inventories MoM Adv JUN 0.4%
01:00 PM
MX
موازنه تجاری JUN $-1079M
01:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) JUN -0.7%
01:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 0.4%
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی JUN -0.2%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA JUL/21 28Bcf
04:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed JUL 23
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 2.056%
08:00 PM
CO
اعلام نرخ بهره 5.75%
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JUL 78
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUN 15.2%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 0.1%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 0.2%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید JUN 0.0%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN -0.9%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 1.6%
11:05 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JUL -10
11:30 PM
JP
نسبت مشاغل به متقاضیان کار JUN 1.49%
11:30 PM
JP
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار JUN 0.7%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 0.4%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه مخارج خانوار JUN -0.1%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی JUN 0%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی Tokyo JUL 0%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص Tokyo JUL 0%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.4%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0%
11:30 PM
JP
نرخ بیکاری JUN 3.1%
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN -1.6%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 2.0%


تقویم - فهرست کشورها - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.