تقویم اقتصادی

 


20/04/2018 واقعی قبلی توافق
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص صنعت خدمات FEB 0% -0.4% ®
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) FEB 2.6% 0.8% ®
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 25 24
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 7.1 8.5
06:00 AM
DE
PPI (سالانه) MAR 1.9% 1.8%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.1% -0.1%
06:00 AM
NO
اعتماد به نفس صنعتی Q1 6.3 6.4
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 71.9 71.3
08:00 AM
ES
موازنه تجاری FEB €-2.17B €-3.94B
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) MAR 3.1% -3.8%
08:45 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q2 8 2
09:30 AM
GB
BoE Saunders Speech
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) MAR -1.5% -0.6%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAR -2.9% 1.1%
11:30 AM
DE
سخنرانی آقای Weidmann بانک بوندس
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 14/APR $426.08B $424.86B
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA APR 0.21% 0.1%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA APR 2.8% 2.8%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.3% 0.6%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 1.4% 1.5%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.3% 2.2%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل FEB 0% 1% ®
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 3.5% 2.5% ®
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.4% 0.1%
01:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 2 3
01:40 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی APR 0.4 0.1
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی MAR TRY913.1B TRY896.9B ®
03:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت MAR 56.151K 61K ®
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات FEB 0.1% 10.4%
03:00 PM
CO
موازنه تجاری FEB $-0.71B $-0.58B ®
03:15 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 19/APR 820 815
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) FEB 2.4% 2.2%
SA
OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting
US
نشست صندوق بین المللی پول
23/04/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی APR 53.2
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات MAR 10.3%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات MAR 16%
04:00 AM
TH
موازنه تجاری MAR $0.81B
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 1.7%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.5%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.5%
07:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 56.3
07:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی APR 53.7
07:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 56.9
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی FEB 6.9%
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 55.1
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 53.9
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی APR 58.2
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 55.2
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی APR 56.6
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 54.9
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 7.9%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری MAR 3.7%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 15.7%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -1.93%
08:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام MAR 2.1%
08:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) MAR 4.5%
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.1%
09:00 AM
EA
Government Budget to GDP 2017 -1.5%
09:00 AM
EA
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2017 88.9%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده FEB 0.1%
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو MAR 0.88
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.573%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.566%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.550%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) FEB -0.7%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) FEB 2.1%
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی APR 55.6
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 54.2
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 54
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود MAR 3%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود MAR 5.54M
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.760%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.945%
10:00 PM
AU
RBA Gov Kent Speech
24/04/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q1 1.8%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q1 0.4%
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q1 2%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q1 0.4%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q1 0.6%
01:30 AM
AU
نرخ تورم (سالانه) Q1 1.9%
02:00 AM
PH
موازنه بودجه MAR PHP-61.7B
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) FEB 0.8%
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) FEB 0.5%
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع FEB -1.8%
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی FEB 105.6
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی FEB 114.9
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 0.5%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1.7%
06:00 AM
FI
نرخ بیکاری MAR 8.6%
06:00 AM
FI
PPI (سالانه) MAR 2.2%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAR 2.3%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAR 1.9%
06:00 AM
CH
موازنه تجاری MAR CHF3.2B
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار APR 111
07:00 AM
IL
MAR 53.6
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری MAR 6.3%
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO APR 125.9
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO APR 104.4
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO APR 114.7
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار APR 109.1
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 117.5
08:15 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 3.78%
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی MAR £0.27B
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.59%
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI APR 4
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q2 13
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار APR 111.9
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت APR 77.8%
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) MAR 6.2%
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR 4.9%
12:00 PM
SA
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.9%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 21/APR 3%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 21/APR 0.5%
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار APR 0.1
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) APR 0.24%
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) APR 5.17%
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی APR 0.29%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن FEB 0.8%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller FEB 0.3%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller FEB 6.4%
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed APR 15
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) APR 127.7
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز MAR -0.6%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید MAR 0.618M
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 2.070%
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.630%
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.310%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری MAR $-903M
08:00 PM
AR
تصمیم نرخ بهره 27.25%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 20/APR -1.047M
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 108.1
25/04/2018 واقعی قبلی توافق
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 100
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 6.1%
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) MAR 1.3%
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری MAR 6.8%
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی APR 16.7
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 7.1%
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 6.6%
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار MAR 3422.9K
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری MAR -40.2K
10:00 AM
IL
MAR $4755.9M
10:00 AM
IL
MAR $6825M
10:00 AM
IL
MAR $-2069.1M
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 8%
11:00 AM
TR
TCMB Overnight Borrowing Rate APR 7.25%
11:00 AM
TR
نرخ بهره یک شبه TCMB 9.25%
11:00 AM
TR
TCMB Late Liquidity Window Rate APR 12.75%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 20/APR 4.9%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 20/APR 4.66%
12:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال MAR BRL105B
12:45 PM
CO
اطمینان کسب و کار MAR 1.9
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -0.2%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 0.5%
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی FEB RUB1.1T
01:30 PM
BR
حساب جاری MAR $0.3B
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAR $4.7B
02:05 PM
BR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 101.9
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 20/APR -1.071M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 20/APR -2.968M
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.612%
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q1 -0.2%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q1 2.8%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 21/APR ¥308.3B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 21/APR ¥797.6B
26/04/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q1 2.8%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q1 2%
04:00 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه) Q1 10.6%
04:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار APR 9.5
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 8.9%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -0.5%
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار APR -2
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK MAY 10.9
06:00 AM
NO
نرخ بیکاری FEB 4%
07:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q1 16.55%
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده APR 2.9%
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 101.5
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار APR 107.1
07:30 AM
SE