تقویم اقتصادی

 


25/05/2019 واقعی قبلی
EU
European Parliament Elections
26/05/2019 واقعی قبلی
11:45 AM
EA
سخنرانی Lautenschläger - بانک مرکزی اروپا
EU
European Parliament Elections
27/05/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) APR -3.3%
03:00 AM
JP
سخنرانی Gov Kuroda ژاپن (BoJ)
04:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) APR 8.4%
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی MAR 97.1
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی MAR 100.5
08:40 AM
EA
ECB Cœuré Speech
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری APR -6.1K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار APR 3382.6K
11:00 AM
DE
Bundesbank Buch Speech
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.550%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.555%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.562%
01:30 PM
BR
حساب جاری APR $-0.49B
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی APR $6.8B
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 22.6%
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 102
28/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JUN 10.4
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات APR 0.0%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات APR 1.7%
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 96
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی MAY 84.7
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام APR 3.2%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 4.5%
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals APR 39.980K
09:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار MAY 0.42
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات MAY 11.5
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی MAY -7.3
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده MAY 15.7
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی MAY 104
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی MAY -4.1
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.58%
10:15 AM
ES
اطمینان کسب و کار MAY -3.8
12:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
01:00 PM
MX
نرخ بیکاری APR 3.2%
01:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 1.8%
01:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) APR 3%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAR 0.3%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAR 3%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAR 0.2%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) MAY 129.2
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال MAY 2
03:30 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.355%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 2.34%
05:00 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 2.335%
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.315%
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار MAY 75
29/05/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
AU
تغییرات ماهیانه فروش خانه های نو ساز موسسه HIA APR -0.1%
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ APR 3.2%
06:45 AM
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.3%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 1.5%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 0.4%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 1.3%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 0.3%
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) APR -0.1%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI APR 0%
07:00 AM
DE
سخنرانی آقای Weidmann بانک بوندس
07:30 AM
EA
سخنرانی Mersch - بانک مرکزی اروپا
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری MAY -12K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری MAY 4.9%
08:00 AM
EA
ECB Financial Stability Review
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار MAY 100.6
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 110.5
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.46%
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.028%
11:00 AM
DE
Bundesbank Balz Speech
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 24/MAY 2.4%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 24/MAY 4.33%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 25/MAY 5.2%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 25/MAY 1.2%
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی APR 0.7%
02:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 1.75%
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed MAY 3
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 2.426%
06:30 PM
MX
گزارش تورم Banxico
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAY/24 2.4M
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها MAY/25 ¥-58B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی MAY/25 ¥1355.7B
30/05/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت APR -15.5%
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه مخارج سرمایه خصوصی Q1 2%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی APR 6.1%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 6.95%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 1.7%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 0.4%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 1.6%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 1.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 1.5%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI APR 1.3%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) APR 6.2%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 1.72%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 2.59%
12:00 PM
BR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.1%
12:00 PM
BR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.1%
12:30 PM
CA
حساب جاری Q1 C$-15.5B
12:30 PM
CA
Average Weekly Earnings YoY MAR 1.1%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا APR $-71.45B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv APR -0.1%
12:30 PM
US
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه 2 استراز Q1 1.9%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت PCE دومین تخمین Q1 1.5%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE دومین تخمین Q1 1.8%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای سود صنفی ابتدایی Q1 0%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 2.2%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAY/18 1676K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار MAY/25 211K
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی MAR RUB2.5T
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن APR -1.2%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن APR 3.8%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 24/MAY 100Bcf
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
03:00 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 24/MAY 3.716M
03:00 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 24/MAY 4.74M
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 2.330%
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 2.335%
04:00 PM
US
Fed Clarida Speech
06:15 PM
CA
بانک مرکزی کانادا، - ویلکینز - سخنرانی - گفتار
09:00 PM
MX
تعادل مالی APR MXN3.14B
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -2.8%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 1.4%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 2.4%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید APR -2.9%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 3.3%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR -2.9%
11:01 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK MAY -13
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص Tokyo MAY 1.3%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی Tokyo MAY 1.4%