بلغارستان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.73 2019-02
بازار سهام 577 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
نرخ تورم 3 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
نرخ بهره 0 2019-02
موازنه تجاری -436 2018-12
حساب جاری 58.6 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2018-12
بودجه دولت 0.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 28.4 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.83 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24364 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4376 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 8312 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1887 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1332 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5883 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3061 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5889 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
افراد شاغل 3149 2018-12
افراد بیکار 201 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.8 2018-12
هزینه های کار 131 2018-09
پست های خالی شغلی 19302 2018-09
دستمزد 1205 2018-12
حداقل دستمزد 261 2018-12
جمعیت 7.05 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 2018-09
نرخ اشتغال 52.5 2018-12
استخدام تمام وقت 3057 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 58.1 2018-09
بهره وری 131 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1034 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6936 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 2.1 2018-12
قیمت تولید 106 2018-12
قیمت صادرات 104 2018-09
قیمت واردات 102 2018-09
CPI مسکن آب و برق 15629 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7407 2019-01
تورم مواد غذایی 3.6 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-02
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2019-02
عرضه پول M0 15561 2018-12
عرضه پول M1 53557 2018-12
عرضه پول M2 93255 2018-12
عرضه پول M3 93256 2018-12
ذخایر ارزی 47718 2019-01
نرخ بهره سپرده 0.05 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7906 2018-12
وام به بخش خصوصی 32686038 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -436 2018-12
حساب جاری 58.6 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.5 2017-12
صادرات 4155 2018-12
واردات 4590 2018-12
بدهی خارجی 33797 2018-11
گردش سرمایه -67.2 2018-11
حواله 82.7 2018-11
ورود توریست 619881 2018-12
ذخایر طلا 40.4 2019-03
تولید نفت خام 1 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -21.9 2018-11
شاخص تروریسم 0.32 2017-12
فروش اسلحه 61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2018-12
بودجه دولت 0.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -2832 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2017-12
بدهی های دولت 12217 2018-12
درخواست پناهندگی 145 2018-07
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 4492 2018-12
درآمدهای دولت 3576 2018-12
هزینه های دولت 1692 2018-09
مخارج نظامی 843 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 28.4 2019-01
تولید صنعتی -3.8 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2018-12
تولید صنعتی 2 2018-11
استفاده از ظرفیت 78.5 2019-03
تغییرات موجودی انبار 595 2018-09
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 63.56 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 42 2018-12
رتبه فساد مالی 77 2018-12
آسانی کسب و کار 59 2018-12
تولید الکتریسیته 4735 2018-12
استخراج معدن -2.6 2018-11
تولید فولاد 55 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 21829 2018-12
هزینه های مصرف کننده 16402 2018-09
قیمت گازوئیل 1.15 2019-01
بدهی خانوار به درآمد 32.71 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.4 2018-12
شاخص مسکن 125 2018-09
جواز ساختمان 1659 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 82.9 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1038 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.