بلغارستان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.74 2019-04
بازار سهام 575 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.61 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2019-02
نرخ تورم 3.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -178 2019-02
حساب جاری 416 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 2019-02
بودجه دولت 0.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 25.7 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-02
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.83 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24992 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5251 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8312 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 775 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 792 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5262 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3827 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6623 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-02
افراد شاغل 3149 2018-12
افراد بیکار 205 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.4 2019-02
هزینه های کار 132 2018-12
پست های خالی شغلی 19302 2018-09
دستمزد 1205 2018-12
حداقل دستمزد 286 2019-06
جمعیت 7.05 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 2018-09
نرخ اشتغال 52.5 2018-12
استخدام تمام وقت 3009 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 49.1 2018-12
بهره وری 141 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1034 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6980 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-02
اندازه اصل تورم 1.7 2019-03
قیمت تولید 108 2019-02
قیمت صادرات 103 2018-12
قیمت واردات 102 2018-12
CPI مسکن آب و برق 15633 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7738 2019-03
تورم مواد غذایی 5.6 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2019-04
عرضه پول M0 15357 2019-02
عرضه پول M1 54342 2019-02
عرضه پول M2 94613 2019-02
عرضه پول M3 94614 2019-02
ذخایر ارزی 48948 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.05 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7906 2018-12
وام به بخش خصوصی 33109474 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -178 2019-02
حساب جاری 416 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
صادرات 4643 2019-02
واردات 4821 2019-02
بدهی خارجی 33292 2019-01
گردش سرمایه 776 2019-02
حواله 82.7 2018-11
ورود توریست 482982 2019-02
ذخایر طلا 40.4 2019-03
تولید نفت خام 1 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11.3 2019-02
شاخص تروریسم 0.32 2017-12
فروش اسلحه 61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 2019-02
بودجه دولت 0.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 481 2019-02
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2017-12
بدهی های دولت 11689 2019-02
درخواست پناهندگی 135 2019-01
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2800 2019-02
درآمدهای دولت 3242 2019-02
هزینه های دولت 2272 2018-12
مخارج نظامی 843 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 25.7 2019-03
تولید صنعتی 6.6 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-02
تولید صنعتی 9.1 2019-02
استفاده از ظرفیت 78.5 2019-03
تغییرات موجودی انبار 320 2018-12
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 63.56 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 42 2018-12
رتبه فساد مالی 77 2018-12
آسانی کسب و کار 59 2018-12
تولید الکتریسیته 4150 2019-02
استخراج معدن 16.3 2019-02
تولید فولاد 50 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.1 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 21935 2019-02
هزینه های مصرف کننده 18768 2018-12
قیمت گازوئیل 1.22 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 32.71 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 9.2 2019-02
شاخص مسکن 126 2018-12
جواز ساختمان 1659 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 82.9 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1038 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.