برزیل - جمعیت

Brazil Population
width
height
Forecast Data Chart

برزیل کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 12.30 12.50 13.70 6.20 در صد
افراد شاغل 92.95 92.37 92.95 87.63 میلیون
افراد بیکار 12.98 13.18 14.11 6.01 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 61.90 62.10 60.80 در صد
هزینه های کار 116.60 117.40 181.87 39.60 نقاط شاخص
دستمزد 2289.00 2306.00 2323.00 2169.00 BRL / ماه
حداقل دستمزد 998.00 998.00 998.00 64.79 BRL / ماه
جمعیت 208.49 206.80 208.49 72.74 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.00 60.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2330.00 2370.00 2320.00 BRL / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1400.00 1410.00 1360.00 BRL / ماه
بهره وری 116.60 117.40 181.87 39.60 نقاط شاخص
آمار اشتغال غیر کشاورزی 32.14 129.60 309.44 -654.95 هزار
نرخ اشتغال 54.50 54.20 57.30 53.10 در صد
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4040.00 4730.00 3650.00 BRL / ماه
دستمزد در تولید 2277.00 2312.00 2336.00 2165.00 BRL / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1160.00 1440.00 1140.00 BRL / ماه


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برزیل - جمعیت.