برزیل

بازارها آخرین مرجع
پول 3.73 2019-02
بازار سهام 96545 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.97 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-09
نرخ بیکاری 11.6 2018-12
نرخ تورم 3.78 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2019-01
نرخ بهره 6.5 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-01
موازنه تجاری 2190 2019-01
حساب جاری -815 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 64.5 2019-02
شاخص PMI تولید 52.7 2019-01
شاخص PMI خدمات 52 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2056 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 299801 2018-09
تولید ناخالص ملی 1683526 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 289188 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18536 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14112 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32190 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40058 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180835 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8824 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6412 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2018-12
افراد شاغل 93 2018-12
افراد بیکار 12.2 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2018-12
هزینه های کار 93.07 2018-12
دستمزد 2254 2018-12
حداقل دستمزد 998 2019-02
جمعیت 208 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 54.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -334 2018-12
بهره وری 93.07 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2227 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.78 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5117 2019-01
اندازه اصل تورم 3.67 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 2017-12
قیمت تولید 753 2019-01
قیمت صادرات 129 2018-12
قیمت واردات 125 2018-12
تورم مواد غذایی 4.21 2019-01
CPI مسکن آب و برق 8809 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4904 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 8.8 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-01
عرضه پول M0 279106 2019-01
عرضه پول M1 370559 2019-01
عرضه پول M2 2830230 2018-12
عرضه پول M3 6243572 2018-12
ترازنامه بانک 6244140 2018-09
ذخایر ارزی 376984 2019-01
وام به بخش خصوصی 653917 2018-12
نرخ بهره سپرده 8.51 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3477385752 2018-11
میزان رشد وام 1.8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2190 2019-01
حساب جاری -815 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 2017-12
صادرات 18579 2019-01
واردات 16387 2019-01
بدهی خارجی 663801 2019-03
رابطه مبادله 103 2018-12
گردش سرمایه -1345 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8950 2018-12
حواله 202 2018-11
ذخایر طلا 67.4 2019-03
تولید نفت خام 2522 2018-08
شاخص تروریسم 1.39 2017-12
ورود توریست 6589 2017-12
فروش اسلحه 45 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -68042 2018-12
هزینه های دولت 148424 2018-12
درآمدهای دولت 160430 2019-01
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5271982 2018-12
مخارج نظامی 25751 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64.5 2019-02
شاخص PMI تولید 52.7 2019-01
شاخص PMI خدمات 52 2019-01
پی ام آی مرکب 52.3 2019-01
تولید صنعتی -3.6 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2018-12
تولید صنعتی -5.2 2018-12
استفاده از ظرفیت 77.5 2018-12
تغییرات موجودی انبار -7098 2018-09
تولید خودرو 196767 2019-01
ثبت خودرو 200 2019-01
مجموع فروش خودرو 163796 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.21 2018-12
تمایلات کسب و کار کوچک 63.3 2019-01
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن 6.6 2018-12
تولید فولاد 2644 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 2018-12
هزینه های مصرف کننده 1105841 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1790980 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 3042118 2018-12
نرخ وام بانکی 48.88 2018-12
قیمت گازوئیل 1.14 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.7 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.