برزیل

بازارها آخرین مرجع
پول 3.93 2019-04
بازار سهام 94578 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.96 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
نرخ بیکاری 12.4 2019-02
نرخ تورم 4.58 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.75 2019-03
نرخ بهره 6.5 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-04
موازنه تجاری 4990 2019-03
حساب جاری -1134 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 61.9 2019-03
شاخص PMI تولید 52.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 52.7 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-02
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2056 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295811 2018-12
تولید ناخالص ملی 1753529 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 283392 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13121 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14074 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29703 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2718 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39680 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 182391 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8581 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6801 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.4 2019-02
افراد شاغل 92.13 2019-02
افراد بیکار 13.1 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2019-02
هزینه های کار 121 2019-02
دستمزد 2285 2019-02
حداقل دستمزد 998 2019-04
جمعیت 208 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 53.9 2019-02
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 173 2019-02
بهره وری 121 2019-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2297 2019-02
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.58 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.75 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5177 2019-03
اندازه اصل تورم 3.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
قیمت تولید 777 2019-03
قیمت صادرات 123 2019-02
قیمت واردات 118 2019-02
تورم مواد غذایی 6.74 2019-03
CPI مسکن آب و برق 8865 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4957 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.9 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-04
عرضه پول M0 286742 2019-03
عرضه پول M1 370874 2019-03
عرضه پول M2 2784070 2019-02
عرضه پول M3 6266456 2019-02
ترازنامه بانک 6244140 2018-09
ذخایر ارزی 384165 2019-03
وام به بخش خصوصی 635813 2019-02
نرخ بهره سپرده 8.51 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3480346400 2018-12
میزان رشد وام 0.3 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4990 2019-03
حساب جاری -1134 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
صادرات 18120 2019-03
واردات 13130 2019-03
بدهی خارجی 663801 2019-03
رابطه مبادله 104 2019-02
گردش سرمایه -636 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8400 2019-02
حواله 202 2018-11
ذخایر طلا 67.4 2019-03
تولید نفت خام 2769 2018-12
شاخص تروریسم 1.39 2017-12
ورود توریست 6589 2017-12
فروش اسلحه 45 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -45013 2019-02
هزینه های دولت 103641 2019-02
درآمدهای دولت 115062 2019-02
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5336550 2019-02
مخارج نظامی 25751 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 61.9 2019-03
شاخص PMI تولید 52.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 52.7 2019-03
پی ام آی مرکب 53.1 2019-03
تولید صنعتی 2 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-02
تولید صنعتی 3.8 2019-02
استفاده از ظرفیت 78 2019-02
تغییرات موجودی انبار -59238 2018-12
تولید خودرو 240546 2019-03
ثبت خودرو 209 2019-03
مجموع فروش خودرو 170483 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم -0.73 2019-02
تمایلات کسب و کار کوچک 60.5 2019-03
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن -9.9 2019-02
تولید فولاد 2662 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1157084 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1814903 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 3032632 2019-02
نرخ وام بانکی 53.15 2019-02
قیمت گازوئیل 1.11 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 27.1 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.