بوتسوانا

بازارها آخرین مرجع
پول 10.57 2019-04
بازار سهام 7864 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
نرخ تورم 3.3 2019-03
نرخ بهره 5 2019-03
موازنه تجاری -469 2019-01
حساب جاری 1414 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 17.41 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24851 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30833 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7523 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15807 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 386 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1831 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1494 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2707 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3103 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5432 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1554 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 266 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.1 2017-12
جمعیت 2.29 2017-12
افراد شاغل 417162 2018-09
هزینه زندگی خانواده 4640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2700 2018-12
دستمزد 6347 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-03
اندازه اصل تورم 1.6 2019-03
تورم مواد غذایی 0.1 2019-03
CPI مسکن آب و برق 100 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-03
ترازنامه بانک 91332 2019-01
نرخ بهره سپرده 1.58 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 72150 2018-12
ذخایر ارزی 6657 2018-12
نرخ وام 6.5 2019-01
وام به بخش خصوصی 23093 2019-01
عرضه پول M1 17310 2018-12
عرضه پول M2 78433 2018-12
عرضه پول M3 78433 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -469 2019-01
حساب جاری 1414 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12 2017-12
صادرات 4178 2019-01
واردات 4647 2019-01
بدهی خارجی 16072 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 598 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
هزینه های دولت 19729 2018-12
بدهی های دولت 26977 2017-12
ارزیابی اعتبار 72
هزینه های مالی 13708 2018-09
ارزش بودجه دولت -300 2018-09
درآمدهای دولت 13409 2018-09
مخارج نظامی 487 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -2941 2018-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
اطمینان کسب و کار 58 2018-06
شاخص رقابتی 54.54 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 86 2018-12
تولید صنعتی 5.4 2018-06
استخراج معدن 12.6 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11251 2018-12
نرخ وام بانکی 6.5 2019-01
تسهیلات اعتباری خریدار 35235 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.