بوسنی و هرزگوین

بازارها آخرین مرجع
پول 1.72 2019-02
بازار سهام 673 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2018-09
نرخ بیکاری 34.99 2018-10
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ بهره 3.53 2018-12
موازنه تجاری -571843 2018-11
حساب جاری -313 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 18.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7499850 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 469177 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 305668 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 913596 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34.99 2018-10
افراد بیکار 437783 2018-10
دستمزد 1379 2018-10
دستمزد در تولید 1006 2018-10
جمعیت 3.5 2017-12
افراد شاغل 813205 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2018-12
CPI مسکن آب و برق 109 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2018-12
تورم مواد غذایی 0.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.53 2018-12
عرضه پول M0 4751 2018-12
عرضه پول M1 12144 2018-12
عرضه پول M2 24190 2018-12
عرضه پول M3 12046 2018-12
ذخایر ارزی 11623 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.21 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 11653 2018-12
وام به بخش خصوصی 8623 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -571843 2018-11
حساب جاری -313 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
صادرات 998087 2018-11
واردات 1569930 2018-11
بدهی خارجی 8566099 2018-09
گردش سرمایه 44.42 2018-09
ذخایر طلا 3 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 247 2018-09
شاخص تروریسم 1.34 2017-12
ورود توریست 86870 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 1676 2017-12
هزینه های دولت 6366143 2017-12
درآمدهای دولت 13479 2017-12
هزینه های مالی 11913 2017-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 2017-12
مخارج نظامی 159 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.1 2018-12
تولید صنعتی -1.9 2018-12
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.16 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 89 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 2018-12
استخراج معدن -5.7 2018-12
تولید فولاد 78.77 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.5 2018-12
هزینه های مصرف کننده 24519561 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9241 2018-12
قیمت گازوئیل 1.32 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 364 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوسنی و هرزگوین - شاخص های اقتصادی.