بلیز

GDP آخرین مرجع
GDP Growth Rate 5.4 2018-06
GDP Annual Growth Rate 5.4 2018-06
GDP 1.84 2017-12
GDP Per Capita Ppp 7824 2017-12
GDP Constant Prices 765 2018-06
GDP From Agriculture 86.88 2018-06
GDP From Construction 23.07 2018-06
GDP From Manufacturing 51.1 2018-06
GDP From Public Administration 79.8 2018-06
GDP From Services 152 2018-06
GDP From Transport 77.4 2018-06
GDP From Utilities 47.3 2018-06
GDP per capita 4315 2017-12
Labour آخرین مرجع
Unemployment Rate 9 2017-12
Employed Persons 150 2017-12
Unemployed Persons 16.14 2018-04
Population 0.39 2017-12
Prices آخرین مرجع
Inflation Rate 0.8 2018-10
Consumer Price Index Cpi 105 2018-10
Cpi Housing Utilities 105 2018-10
Cpi Transportation 110 2018-10
Food Inflation -0.9 2018-10
Money آخرین مرجع
Interest Rate 2.5 2018-11
Money Supply M0 361 2018-09
Money Supply M1 1602 2018-09
Money Supply M2 2990 2018-09
Foreign Exchange Reserves 312 2017-12
Loans to Private Sector 1578 2017-12
Deposit Interest Rate 2.1 2017-12
Banks Balance Sheet 3259881 2018-09
Central Bank Balance Sheet 1021803 2018-09
Trade آخرین مرجع
Balance of Trade -105 2018-09
Current Account -47.6 2018-06
Current Account to GDP -7 2017-12
Exports 38.1 2018-09
Imports 143 2018-09
External Debt 1256 2017-12
Remittances 87.9 2017-12
Crude Oil Production 2 2018-08
Tourist Arrivals 1301967 2017-12
Government آخرین مرجع
Government Debt to GDP 67.4 2017-12
Government Budget -3 2017-12
Government Budget Value -113 2017-12
Government Spending 1199 2017-12
Government Revenues 1032 2017-12
Fiscal Expenditure 1004 2017-12
Military Expenditure 22.4 2017-12
Taxes آخرین مرجع
Sales Tax Rate 12.5 2018-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 2276 2017-03
IP Addresses 22700 2017-03
Competitiveness Index 3.52 2012-12
Competitiveness Rank 123 2012-12
Ease of Doing Business 125 2018-12
Consumer آخرین مرجع
Private Sector Credit 2013 2017-12
Consumer Credit 440 2017-12


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی