بلژیک - نرخ بیکاری بلند مدت

Belgium Long Term Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

بلژیک کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.70 5.60 11.00 5.50 در صد
افراد شاغل 4116.10 4099.80 4116.10 3010.70 هزار
افراد بیکار 292344.00 303791.00 533460.00 281099.00
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40 69.20 69.20 63.60 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 2.70 5.70 2.40 در صد
نرخ بیکاری جوانان 14.80 14.80 26.10 13.50 در صد
هزینه های کار 113.80 113.20 113.80 80.10 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 147698.00 141730.00 149180.00 70256.00
حداقل دستمزد 1593.81 1593.81 1593.81 1074.44 EUR / ماه
رشد دستمزد 2.10 3.50 6.80 -6.50 در صد
جمعیت 11.41 11.35 11.41 9.13 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 60.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 60.00
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1600.00 1600.00 1520.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1090.00 1110.00 1110.00 1040.00 EUR / ماه
دستمزد 3489.00 3445.00 3489.00 2238.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3090.00 3110.00 2910.00 EUR / ماه
دستمزد در تولید 102.80 124.90 124.90 72.50 نقاط شاخص
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1870.00 1950.00 1770.00 EUR / ماه
قسمت مدت زمان اشتغال 1158.50 1158.40 1175.40 602.20 هزار
تغییر اشتغال 0.37 0.38 1.80 -0.70 در صد
نرخ اشتغال 64.50 65.20 65.20 55.70 در صد
استخدام تمام وقت 3550.70 3600.20 3600.20 2643.50 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بلژیک - نرخ بیکاری بلند مدت.