بلاروس

بازارها آخرین مرجع
پول 2.1 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
نرخ بیکاری 0.3 2019-01
نرخ تورم 5.8 2019-03
نرخ بهره 10 2019-03
موازنه تجاری -209 2019-02
حساب جاری 157 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 54.44 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20666 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6931 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6376 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17168 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4508 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1775 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1170 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14524 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1793 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-01
افراد شاغل 4334 2019-02
افراد بیکار 15.3 2019-02
دستمزد 978 2019-02
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 18.8 2018-11
جمعیت 9.49 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.8 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-03
قیمت تولید 101 2019-03
تورم مواد غذایی 6.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.1 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-03
عرضه پول M0 2987 2019-03
عرضه پول M1 7913 2019-03
عرضه پول M2 17033 2019-03
عرضه پول M3 43861 2019-03
ذخایر ارزی 7246 2019-03
نرخ بهره سپرده 8.5 2019-03
ترازنامه بانک 67792352 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 4 2018-12
نرخ وام 11.5 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -209 2019-02
حساب جاری 157 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2018-12
صادرات 2470 2019-02
واردات 2678 2019-02
بدهی خارجی 39044 2018-12
گردش سرمایه 163 2018-12
ذخایر طلا 47 2019-03
تولید نفت خام 31 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 144 2018-09
حواله 103 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -187503 2019-02
هزینه های دولت 2690 2018-12
درآمدهای دولت 2466406 2019-02
بدهی های دولت 44321632 2019-02
هزینه های مالی 2653909 2019-02
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 2015-12
مخارج نظامی 564 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.9 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.6 2019-03
تولید صنعتی 1.8 2019-03
تغییرات موجودی انبار 173 2018-12
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 37 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 2019-03
استخراج معدن 1.7 2019-03
تولید فولاد 200 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11402 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4479 2019-02
قیمت گازوئیل 0.73 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.5 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلاروس - شاخص های اقتصادی.