بنگلادش

بازارها آخرین مرجع
پول 84.25 2019-08
بازار سهام 5217 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 5.52 2019-06
نرخ بهره 6 2019-07
موازنه تجاری -152 2019-05
حساب جاری -936 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055 2019-12
تولید ناخالص ملی 11550 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1877 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147462 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11672 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
افراد شاغل 60.8 2016-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 164 2018-12
هزینه زندگی خانواده 15100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8080 2018-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.52 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229 2019-12
قیمت صادرات 226 2019-12
قیمت واردات 259 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 243 2019-06
تورم مواد غذایی 5.4 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 3.46 2019-07
عرضه پول M0 1798 2019-05
عرضه پول M1 2734241 2019-05
عرضه پول M2 12052 2019-05
عرضه پول M3 1517156 2019-05
ذخایر ارزی 31345 2019-07
وام به بخش خصوصی 9490 2019-05
نرخ بهره سپرده 6.66 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -152 2019-05
حساب جاری -936 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 269 2019-05
واردات 421 2019-05
رابطه مبادله 87.1 2018-12
گردش سرمایه 2.02 2019-04
حواله 1368 2019-06
ذخایر طلا 14 2019-06
تولید نفت خام 3 2019-04
بدهی خارجی 33.11 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583 2018-12
شاخص تروریسم 5.7 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -107584 2018-12
هزینه های دولت 1598 2019-12
درآمدهای دولت 263911 2018-12
هزینه های مالی 371495 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3822 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 13 2019-02
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 176 2018-12
تولید الکتریسیته 4174 2019-02
استخراج معدن 2.7 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 19294 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2018-12
پس انداز های شخصی 5139 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 9766 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 11384 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.