بنگلادش

بازارها آخرین مرجع
پول 84.5 2019-10
بازار سهام 4782 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
نرخ تورم 5.54 2019-09
نرخ بهره 6 2019-10
موازنه تجاری -103 2019-07
حساب جاری -936 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055 2019-12
تولید ناخالص ملی 11550 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1877 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147462 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11672 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 164 2018-12
هزینه زندگی خانواده 15100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8080 2018-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.54 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 272 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229 2019-12
قیمت صادرات 226 2019-12
قیمت واردات 259 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 247 2019-09
تورم مواد غذایی 5.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.85 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 5.04 2019-09
عرضه پول M0 1724 2019-07
عرضه پول M1 2729778 2019-07
عرضه پول M2 12296 2019-07
عرضه پول M3 1545936 2019-07
ذخایر ارزی 31832 2019-09
وام به بخش خصوصی 9528 2019-07
نرخ بهره سپرده 6.66 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -103 2019-07
حساب جاری -936 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 280 2019-07
واردات 383 2019-07
رابطه مبادله 87.1 2018-12
گردش سرمایه 1.34 2019-06
حواله 1483 2019-08
ذخایر طلا 13.97 2019-09
تولید نفت خام 3 2019-06
بدهی خارجی 33.11 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583 2018-12
شاخص تروریسم 5.7 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -107584 2018-12
هزینه های دولت 1598 2019-12
درآمدهای دولت 263911 2018-12
هزینه های مالی 371495 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3822 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 375 2019-06
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.12 2019-12
رتبه رقابتی 105 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 176 2018-12
تولید الکتریسیته 6949 2019-05
استخراج معدن 3.1 2019-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 19294 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2018-12
پس انداز های شخصی 5139 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 9783 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 11574 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.