بنگلادش

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 83.88 84.72 85.29 85.88 86.46 88.84
Stock Market 5242.56 5321 5272 5223 5175 4987
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 7.30 7.2 7.1 7.1 7.1 7
Unemployment Rate 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Inflation Rate 5.37 5.7 5.8 6 6.1 6.5
Interest Rate 6.00 6 6 6 6 6
Balance of Trade -145.70 -120 -183 -174 -154 -160
Current Account -2694.00 -300 -3090 -2900 -1500 -1800
Current Account to GDP -2.60 -2.6 -1.7 -1.7 -1.7 -0.9
Government Debt to GDP 27.10 27 25.9 25.9 25.9 25.5
Government Budget -4.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 7.30 7.2 7.1 7.1 7.1 7
GDP 249.72 267 286 286 286 305
GDP Constant Prices 9478.98 10161 10152 10152 10152 11645
Gross National Product 9872.56 10583 10574 10574 10574 12128
Gross Fixed Capital Formation 7043.96 6462 6456 6456 6456 8072
GDP per capita 1093.05 1156 1253 1253 1253 1336
GDP per capita PPP 3523.98 3631 3715 3715 3715 4282
GDP From Agriculture 10468.80 10846 10836 10836 10836 12429
GDP From Construction 7359.50 7177 7170 7170 7170 8225
GDP From Manufacturing 22427.00 21200 21181 21181 21181 24295
GDP From Mining 1747.40 1751 1749 1749 1749 2006
GDP From Public Administration 3646.30 3604 3600 3600 3600 4130
GDP From Services 136914.00 136591 136464 136464 136464 156529
GDP From Transport 10920.80 10984 10974 10974 10974 12587
GDP From Utilities 150890.00 148146 148008 148008 148008 169771
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Employed Persons 60.80 59 58 57 57 57
Wages 13258.00 13500 14200 14200 14200 15100
Population 161.80 163 165 165 165 167
Living Wage Family 15100.00 12300 12900 12900 12900 13300
Living Wage Individual 8080.00 8600 9800 9800 9800 10000
Minimum Wages 5300.00 5300 5300 5300 5300 5300
Retirement Age Men 59.00 59 59 59 59 59
Retirement Age Women 59.00 59 59 59 59 59
Wages High Skilled 9690.00 9900 9900 9690 10400 10900
Wages Low Skilled 5210.00 4850 4920 5210 4920 5000
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 5.37 5.7 5.8 6 6.1 6.5
Consumer Price Index CPI 258.00 259 263 262 273 293
GDP Deflator 219.37 219 231 231 231 244
Export Prices 182.34 212 225 225 225 237
Import Prices 211.90 226 231 231 231 246
Inflation Rate Mom -0.44 0.5 0.73 0.43 0.62 0.3
Food Inflation 5.29 7.2 7.7 5.6 5.9 4.8
CPI Transportation 234.47 230 233 239 246 261
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 6.00 6 6 6 6 6
Money Supply M0 1675.87 1416 1413 1400 1391 1517
Money Supply M1 2449360.00 2272000 2246000 2265500 2273800 2285000
Interbank Rate 3.65 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
Money Supply M2 11188.95 11100 11350 11550 11760 13500
Money Supply M3 1396923.40 1369900 1380000 1387000 1396000 1620000
Foreign Exchange Reserves 31957.70 33200 31100 31575 30778 33500
Loans to Private Sector 8723.85 9160 9470 9780 10000 12800
Deposit Interest Rate 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -145.70 -120 -183 -174 -154 -160
Current Account -2694.00 -300 -3090 -2900 -1500 -1800
Current Account to GDP -2.60 -2.6 -1.7 -1.7 -1.7 -0.9
Exports 251.67 230 224 227 229 240
Imports 397.41 350 407 401 383 400
Terms of Trade 86.05 92 97.4 97.4 97.4 93
Capital Flows 0.19 2.1 7.5 2.6 2.2 10.5
Remittances 1239.11 1205 1198 1250 1285 1500
Foreign Direct Investment 1706.00 1750 1850 1850 1850 1900
External Debt 28.57 30.5 34 34 34 37
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 27.10 27 25.9 25.9 25.9 25.5
Government Budget -4.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
Government Budget Value -106845.00 -100000 -60000 -60000 -60000 -140000
Government Spending 1446.22 1270 1269 1269 1269 1657
Government Revenues 223195.00 250000 285000 285000 285000 299000
Fiscal Expenditure 317174.00 325000 345000 345000 345000 357000
Military Expenditure 3473.12 3680 3890 3890 3890 4020
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Manufacturing Production 3.70 9.9 10.5 12.6 9.8 5.5
Mining Production 6.10 4.6 -0.7 -0.3 0.7 0.9
Electricity Production 5812.00 4700 4850 4880 4970 5500
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Spending 17099.29 15816 15801 15801 15801 19595
Disposable Personal Income 60355.24 63500 66350 66350 66350 67000
Personal Savings 5004.60 5900 6500 6500 6500 6900
Private Sector Credit 88417.00 9200 9430 9670 9860 10550
Consumer Credit 10312.85 10300 10600 10800 11100 13200


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.