بنگلادش

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 83.54 83.83 84.24 84.65 85.06 85.9
بازار سهام 5745.83 5765 5710 5655 5600 5493
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 7.1 7.1 7.1 7.1 7
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
نرخ تورم 5.35 5.7 6 6.1 6.3 6.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -147.10 -183 -174 -154 -135 -160
حساب جاری -1354.00 -3090 -2900 -1500 -150 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -3 -3 -3 -3 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 25.9 25.9 25.9 25.9 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 7.1 7.1 7.1 7.1 7
تولید ناخالص داخلی 249.72 286 286 286 286 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9478.98 10152 10152 10152 10152 10863
تولید ناخالص ملی 9872.56 10574 10574 10574 10574 11314
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7043.96 6456 6456 6456 7544 8072
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.05 1253 1253 1253 1253 1336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3523.98 3715 3715 3715 3715 3715
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10468.80 10836 11212 11212 11212 11997
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7359.50 7170 7882 7882 7882 8434
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22427.00 21181 24019 24019 24019 25701
تولید ناخالص داخلی از معادن 1747.40 1749 1871 1871 1871 2002
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3646.30 3600 3905 3905 3905 4179
تولید ناخالص داخلی از خدمات 136914.00 136464 146635 146635 146635 156899
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10920.80 10974 11696 11696 11696 12515
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 150890.00 148008 161603 161603 161603 172915
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
افراد شاغل 60.80 58 57 57 58 57
دستمزد 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
جمعیت 161.80 165 165 165 164 166
هزینه زندگی خانواده 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
هزینه زندگی انفرادی 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
حداقل دستمزد 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690.00 9900 9690 10400 10400 10900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210.00 4920 5210 4920 4920 5000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.35 5.7 6 6.1 6.3 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258.13 263 262 273 274 292
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219.37 231 231 231 231 244
قیمت صادرات 182.34 225 225 225 225 237
قیمت واردات 211.90 231 231 231 231 246
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.73 0.43 0.62 0.6 0.3
تورم مواد غذایی 5.28 7.7 5.6 5.9 6 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 235.17 233 239 246 249 265
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
عرضه پول M0 1522.72 1413 1400 1391 1399 1517
عرضه پول M1 2441739.00 2246000 2265500 2273800 2280000 2285000
نرخ بهره بین بانکی 4.12 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
عرضه پول M2 11315.03 11350 11550 11760 12700 13500
عرضه پول M3 1396923.40 1380000 1387000 1396000 1410000 1620000
ذخایر ارزی 31279.70 31100 31575 30778 32400 33500
وام به بخش خصوصی 8950.53 9470 9780 10000 11500 12800
نرخ بهره سپرده 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -147.10 -183 -174 -154 -135 -160
حساب جاری -1354.00 -3090 -2900 -1500 -150 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -3 -3 -3 -3 -2
صادرات 227.07 224 227 229 235 240
واردات 374.13 407 401 383 370 400
رابطه مبادله 86.05 97.4 97.4 97.4 97.4 96.34
گردش سرمایه 0.17 7.5 2.6 2.2 9.3 10.5
حواله 1202.85 1198 1250 1285 1330 1500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1706.00 1850 1850 1850 1850 1900
بدهی خارجی 28.57 34 34 34 34 37
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 25.9 25.9 25.9 25.9 25.5
بودجه دولت -4.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
ارزش بودجه دولت -106845.00 -60000 -60000 -60000 -60000 -58000
هزینه های دولت 1446.22 1269 1269 1269 1549 1657
درآمدهای دولت 223195.00 285000 285000 285000 285000 299000
هزینه های مالی 317174.00 345000 345000 345000 345000 357000
مخارج نظامی 3473.12 3890 3890 3890 3890 4020
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 29.10 10.5 12.6 9.8 8.3 5.5
استخراج معدن -2.70 -0.7 -0.3 0.7 -2 0.9
تولید الکتریسیته 5808.00 4850 4880 4970 5100 5500
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 17099.29 15801 15801 15801 18313 19595
درآمد قابل تصرف شخص 60355.24 66350 66350 66350 66350 67000
پس انداز های شخصی 5004.60 6500 6500 6500 6500 6900
اعتبار بخش خصوصی 9056.10 9430 9670 9860 9950 10550
تسهیلات اعتباری خریدار 10621.75 10600 10800 11100 12300 13200


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.