بحرین

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-06
بازار سهام 1450 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.49 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.73 2019-03
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
نرخ تورم 1 2019-04
نرخ بهره 2.75 2019-05
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.49 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.73 2019-03
تولید ناخالص داخلی 35.31 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3155 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3371 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22112 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43291 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.93 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 235 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 444 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 553 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 400 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1857 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 56.8 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
افراد شاغل 644824 2018-12
جمعیت 1.5 2018-12
دستمزد 538 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2017-12
CPI مسکن آب و برق 124 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139 2019-04
تورم مواد غذایی 2.3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 3.18 2019-06
عرضه پول M0 549 2019-04
عرضه پول M2 11513 2019-04
ترازنامه بانک 201156 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 2969 2019-04
ذخایر ارزی 918 2019-04
میزان رشد وام 6.7 2019-04
وام به بخش خصوصی 5131 2019-04
عرضه پول M1 3563 2019-04
عرضه پول M3 13410 2019-04
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 6865 2018-12
واردات 7185 2018-12
ذخایر طلا 4.7 2019-06
گردش سرمایه 1481 2018-12
تولید نفت خام 40 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10903 2018-12
شاخص تروریسم 3.88 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
هزینه های دولت 1890 2017-12
بدهی های دولت 11457 2019-03
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 647 2017-12
ثبت خودرو 428 2017-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 63.63 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 62 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4730 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4279 2019-04
نرخ وام بانکی 5.22 2019-03
قیمت گازوئیل 0.37 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.