بحرین

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-10
بازار سهام 1527 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.84 2019-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
نرخ تورم 1.3 2019-08
نرخ بهره 2.5 2019-10
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.84 2019-06
تولید ناخالص داخلی 37.75 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3244 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3371 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21439 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41973 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.64 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 239 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 457 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 612 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 430 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1868 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 59.45 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
افراد شاغل 625119 2019-06
جمعیت 1.57 2018-12
دستمزد 538 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2017-12
CPI مسکن آب و برق 98.7 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-08
تورم مواد غذایی 5.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 2.95 2019-10
عرضه پول M0 543 2019-08
عرضه پول M2 11783 2019-08
ترازنامه بانک 200616 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 2935 2019-08
ذخایر ارزی 1044 2019-08
میزان رشد وام 5.6 2019-08
وام به بخش خصوصی 5205 2019-08
عرضه پول M1 3386 2019-08
عرضه پول M3 13532 2019-08
نرخ بهره معکوس 2.25 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 6865 2018-12
واردات 7185 2018-12
ذخایر طلا 4.67 2019-09
گردش سرمایه 1481 2018-12
تولید نفت خام 40 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10903 2018-12
شاخص تروریسم 3.88 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
هزینه های دولت 1890 2017-12
بدهی های دولت 11293 2019-06
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 647 2017-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 62 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4730 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4337 2019-08
نرخ وام بانکی 5.07 2019-06
قیمت گازوئیل 0.37 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.