بحرین

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-12
بازار سهام 1567 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.84 2019-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
نرخ تورم 1.9 2019-10
نرخ بهره 2.25 2019-11
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.84 2019-06
تولید ناخالص داخلی 37.75 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3244 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3371 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21439 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41973 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.64 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 239 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 457 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 612 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 430 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1868 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 59.45 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-12
افراد شاغل 625119 2019-06
جمعیت 1.57 2018-12
دستمزد 538 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2017-12
CPI مسکن آب و برق 97.32 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-10
تورم مواد غذایی 4.3 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 2.72 2019-12
عرضه پول M0 537 2019-10
عرضه پول M2 11940 2019-10
ترازنامه بانک 203712 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 3043 2019-10
ذخایر ارزی 1357 2019-10
میزان رشد وام 3.5 2019-10
وام به بخش خصوصی 5194 2019-10
عرضه پول M1 3420 2019-10
عرضه پول M3 13631 2019-10
نرخ بهره معکوس 2.25 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -320 2018-12
حساب جاری -835 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 6865 2018-12
واردات 7185 2018-12
ذخایر طلا 4.67 2019-12
گردش سرمایه 1481 2018-12
تولید نفت خام 40 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10903 2018-12
شاخص تروریسم 3.2 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.4 2018-12
بودجه دولت -11.7 2018-12
هزینه های دولت 1890 2017-12
بدهی های دولت 12045 2019-09
ارزیابی اعتبار 35 2019-12
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1357 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 647 2017-12
ثبت خودرو 429 2018-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 65.38 2019-12
رتبه رقابتی 45 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4730 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4342 2019-10
نرخ وام بانکی 4.98 2019-09
قیمت گازوئیل 0.37 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.