بحرین

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-02
بازار سهام 1405 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.36 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
نرخ تورم 1.4 2019-01
نرخ بهره 2.75 2019-01
موازنه تجاری -263 2017-12
حساب جاری -522 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2017-12
بودجه دولت -13.2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.36 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 35.31 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3181 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22112 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43291 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.87 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 467 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 622 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 387 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1805 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 229 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 47.3 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2017-12
افراد شاغل 647655 2018-09
جمعیت 1.5 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2016-12
CPI مسکن آب و برق 119 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 2019-01
تورم مواد غذایی 1 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 3.92 2019-02
عرضه پول M0 536 2018-11
عرضه پول M2 10732 2018-11
نرخ بهره سپرده 1 2015-12
ترازنامه بانک 192141 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 2425 2018-11
ذخایر ارزی 654 2018-11
میزان رشد وام 9 2018-11
وام به بخش خصوصی 5052 2018-11
عرضه پول M1 3362 2018-11
عرضه پول M3 12504 2018-11
نرخ بهره معکوس 2.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -263 2017-12
حساب جاری -522 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2017-12
صادرات 5781 2017-12
واردات 6045 2017-12
ذخایر طلا 4.7 2019-03
گردش سرمایه 363 2017-12
تولید نفت خام 40 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195 2017-12
شاخص تروریسم 3.88 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2017-12
بودجه دولت -13.2 2017-12
هزینه های دولت 1833 2016-12
بدهی های دولت 11501 2018-06
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3687 2018-12
ارزش بودجه دولت -1316 2018-12
درآمدهای دولت 2372 2018-12
مخارج نظامی 1384 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 197 2016-12
ثبت خودرو 428 2017-12
سرعت اینترنت 7923 2017-03
آدرس های IP 87840 2017-03
شاخص رقابتی 63.63 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 62 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4799 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4132 2018-11
نرخ وام بانکی 5.35 2018-09
قیمت گازوئیل 0.37 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بحرین - شاخص های اقتصادی.