باهاما

Markets آخرین مرجع
Currency 1 2018-12
Overview آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 2.5 2017-12
Unemployment Rate 10.1 2017-12
Inflation Rate 3.4 2018-08
Interest Rate 4 2018-10
Balance of Trade -635 2018-06
Current Account -731 2018-06
Current Account to GDP -16.4 2017-12
Government Debt to GDP 67.8 2017-12
Government Budget -5.8 2017-12
Corporate Tax Rate 0 2018-12
Personal Income Tax Rate 0 2018-12
GDP آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 2.5 2017-12
GDP 12.16 2017-12
GDP per capita 26539 2017-12
GDP per capita PPP 27718 2017-12
Labour آخرین مرجع
Unemployment Rate 10.1 2017-12
Population 0.38 2017-12
Prices آخرین مرجع
Inflation Rate 3.4 2018-08
Consumer Price Index Cpi 107 2018-08
Inflation Rate Mom 0 2018-08
Money آخرین مرجع
Interest Rate 4 2018-10
Money Supply M0 312 2018-06
Deposit Interest Rate 1.24 2016-12
Foreign Exchange Reserves 1314 2018-09
Money Supply M1 2774 2018-06
Money Supply M2 6847 2018-06
Money Supply M3 7159 2018-06
Trade آخرین مرجع
Balance of Trade -635 2018-06
Current Account -731 2018-06
Current Account to GDP -16.4 2017-12
Exports 207 2018-06
Imports 842 2018-06
Tourist Arrivals 516 2018-08
Government آخرین مرجع
Government Debt to GDP 67.8 2017-12
Government Budget -5.8 2017-12
Credit Rating 65
Taxes آخرین مرجع
Corporate Tax Rate 0 2018-12
Personal Income Tax Rate 0 2018-12
Social Security Rate 9.8 2018-12
Social Security Rate For Companies 5.9 2018-12
Social Security Rate For Employees 3.9 2018-12
Sales Tax Rate 7.5 2016-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 7933 2017-03
IP Addresses 80351 2017-03
Corruption Index 65 2017-12
Corruption Rank 28 2017-12
Ease of Doing Business 118 2018-12
Consumer آخرین مرجع
Private Sector Credit 5882 2018-09
Bank Lending Rate 11.05 2018-09
Housing آخرین مرجع
Building Permits 391 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: باهاما - شاخص های اقتصادی.