آذربایجان

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.70 1.7 1.7 1.71 1.71 1.74
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 1.30 1.7 2.8 3.2 3.5 2.6
Unemployment Rate 5.00 5 5 5 5 4.5
Inflation Rate 2.30 3.5 3.8 3.1 2.5 3
Interest Rate 9.75 9.25 9 8 7.5 7
Balance of Trade 2605062.00 2214500 2137000 2172500 2407500 2108900
Current Account 1967.00 1230 1315 1309 1300 1400
Current Account to GDP 5.60 6.7 8.2 8.2 8.2 8.7
Government Debt to GDP 46.40 47.2 47.5 47.5 47.5 39.9
Government Budget -1.60 -1.2 -1 -1 -1 -0.8
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 1.30 1.7 2.8 3.2 3.5 2.6
GDP 40.75 42 57 57 57 65
GDP Constant Prices 65233.00 71327 17666 38193 52290 75451
Gross Fixed Capital Formation 2706.10 5419 2366 2375 2382 5732
GDP per capita 5805.10 5985 6138 6138 6138 6159
GDP per capita PPP 15847.40 16023 16150 16150 16150 17101
Gross National Product 67439.50 68586 69328 69598 69800 72551
GDP From Agriculture 449.50 352 173 173 174 372
GDP From Construction 549.70 956 340 342 343 1011
GDP From Manufacturing 303.60 351 261 262 262 372
GDP From Mining 2450.10 4064 2472 2482 2489 4299
GDP From Public Administration 137.20 237 112 113 113 251
GDP From Services 629.40 713 527 529 531 754
GDP From Transport 831.30 945 755 758 760 999
GDP From Utilities 29.90 39.66 29.3 29.41 29.5 41.96
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 5.00 5 5 5 5 4.5
Employed Persons 4822.10 4884 4946 4946 4946 5008
Unemployed Persons 251.70 251 249 249 249 245
Minimum Wages 130.00 130 145 145 145 150
Population 9.80 9.9 10 10 10 10.1
Living Wage Family 940.00 765 772 772 772 775
Living Wage Individual 865.00 475 482 482 482 485
Wages 540.50 550 553 555 557 570
Wages High Skilled 666.00 670 670 670 670 680
Wages In Manufacturing 554.00 580 590 590 590 620
Wages Low Skilled 341.00 400 415 415 415 440
Retirement Age Men 63.50 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
Retirement Age Women 60.50 60.5 60.5 60.5 60.5 61
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.30 3.5 3.8 3.1 2.5 3
Inflation Rate Mom 0.60 0.5 0.6 0.4 0.7 1
Food Inflation 2.10 3.6 3.9 4.3 4.7 4.5
Export Prices 127.10 85 91 91 91 105
GDP Deflator 114.90 121 123 125 122 116
Consumer Price Index Cpi 155.46 158 159 157 159 168
Import Prices 123.40 103 103 104 103 102
Producer Prices 103.90 134 134 133 136 199
Producer Prices Change 30.60 31 33 35 31 15
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 9.75 9.25 9 8 7.5 7
Money Supply M0 7122.70 7490 7520 7600 7660 7860
Money Supply M2 13995.90 13700 13900 14000 14150 14500
Deposit Interest Rate 8.43 7.93 7.68 6.68 6.18 5.68
Money Supply M1 11108.10 10800 10850 10920 10980 11100
Foreign Exchange Reserves 5534.50 5550 5600 5610 5630 5750
Money Supply M3 23146.40 22780 22800 22820 22855 22950
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 2605062.00 2214500 2137000 2172500 2407500 2108900
Current Account 1967.00 1230 1315 1309 1300 1400
Current Account to GDP 5.60 6.7 8.2 8.2 8.2 8.7
Imports 2733003.00 2395500 2423000 2497500 2319500 2791100
Exports 5338065.00 4610000 4560000 4670000 4727000 4900000
Capital Flows 1326.00 320 250 280 310 350
Crude Oil Production 797.00 790 795 801 803 803
Gold Reserves 0.00 0 0 0 0 0
Foreign Direct Investment 1036.00 920 895 870 845 815
Tourist Arrivals 13455.00 15000 17500 17500 17500 19000
Remittances 199.00 143 140 137 132 160
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 46.40 47.2 47.5 47.5 47.5 39.9
Government Budget -1.60 -1.2 -1 -1 -1 -0.8
Government Revenues 18196.90 17350 5000 10000 13170 17510
Fiscal Expenditure 17769.90 16900 4600 9700 13500 18100
Military Expenditure 1478.58 1500 1515 1515 1515 1490
Government Spending 2192.30 2471 1760 1767 1772 2614
Government Spending To GDP 25.10 24.7 23.5 23.5 23.5 22.2
Government Budget Value 427.00 450 400 300 -330 -590
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Sales Tax Rate 18.00 18 18 18 18 18
Social Security Rate 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate For Companies 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate For Employees 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industrial Production 3.70 2.4 -0.8 -0.8 -0.8 1.8
Manufacturing Production -2.00 5.1 5.3 5.3 5.3 4.8
Leading Economic Index 1.00 1.3 1.8 1.8 1.9 3.1
Mining Production 5.16 6.3 6.8 6.5 6.2 5.8
Car Registrations 1147437.00 1152000 1154000 1157000 1159000 1170000
Changes In Inventories 93.80 25.6 35.1 38.2 41.1 22.9
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Retail Sales YoY 2.50 6.4 5.8 5.8 5.8 5.5
Gasoline Prices 0.53 0.52 0.51 0.5 0.49 0.46
Disposable Personal Income 44983.30 43000 44200 44200 44200 45000
Consumer Spending 10931.40 11757 10884 10927 10958 12437


آذربایجان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.