اتریش - قسمت مدت زمان اشتغال

Ok
width
height
Austria Part Time Employment
اتریش کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 7.30 7.00 10.90 0.80 در صد
افراد شاغل 3841.50 3838.20 3880.50 2302.70 هزار
افراد بیکار 299527.00 288033.00 424989.00 22344.00
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.20 2.10 0.90 در صد
نرخ بیکاری جوانان 8.40 9.00 13.40 5.00 در صد
هزینه های کار 117.30 121.00 121.00 83.50 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 76177.00 82440.00 84473.00 11240.00
دستمزد 2688.92 2646.00 2688.92 1866.40 EUR / ماه
دستمزد در تولید 108.00 107.70 138.30 75.89 نقاط شاخص
جمعیت 8.82 8.77 8.82 7.03 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.00 60.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1780.00 1800.00 1660.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 4010.00 4010.00 3590.00 EUR / ماه
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20 61.00 62.10 57.30 در صد
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1680.00 1680.00 1520.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1010.00 1080.00 1080.00 975.00 EUR / ماه
بهره وری 106.10 105.80 110.30 77.00 نقاط شاخص
قسمت مدت زمان اشتغال 1158.00 1161.80 1184.60 553.50 هزار
تغییر اشتغال 0.20 0.20 0.80 -0.50 در صد
نرخ اشتغال 73.40 72.70 73.80 65.30 در صد
استخدام تمام وقت 3114.60 3065.30 3154.10 2796.40 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اتریش - قسمت مدت زمان اشتغال.