استرالیا - نرخ بیکاری

Australia Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-05-16 01:30 AM نرخ بیکاری Apr 5.2% 5.1% 5.1%
2019-06-13 01:30 AM نرخ بیکاری May 5.2% 5.2% 5.1%
2019-07-18 01:30 AM نرخ بیکاری Jun 5.2% 5.2% 5.2%
2019-08-15 01:30 AM نرخ بیکاری Jul 5.2% 5.2% 5.2%
2019-09-13 01:30 AM نرخ بیکاری Aug 5.2%
2019-10-18 12:30 AM نرخ بیکاری Sep
2019-11-15 12:30 AM نرخ بیکاری Oct


استرالیا کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.20 5.20 11.20 4.00 در صد
افراد شاغل 12908.17 12867.04 12908.17 5997.65 هزار
افراد بیکار 712.92 712.13 960.17 364.73 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 6654.00 -23345.00 72524.00 -73157.00 افراد
استخدام تمام وقت 34474.00 21003.00 74805.00 -80836.00 افراد
تغییر اشتغال 41127.00 -2342.00 99138.00 -74910.00 افراد
نرخ مشارکت نیروی کار 66.10 66.00 66.10 60.10 در صد
نرخ بیکاری جوانان 11.90 12.10 20.10 7.60 در صد
بهره وری 99.90 100.20 104.21 55.70 نقاط شاخص
هزینه های کار 103.80 103.60 103.80 44.10 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 243.20 244.90 244.90 28.40 هزار
آگهی های کار 161426.96 160156.00 258085.90 69798.90
دستمزد 1237.90 1225.30 1237.90 59.10 AUD / هفته
دستمزد در تولید 1338.30 1340.30 1340.30 333.00 AUD / هفته
رشد دستمزد 2.30 2.30 4.30 1.90 در صد
حداقل دستمزد 740.80 719.20 740.80 522.12 AUD / هفته
جمعیت 25.18 24.70 25.18 10.39 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.50 65.50 62.00
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.50 65.50 65.00
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2920.00 2920.00 2770.00 AUD / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1770.00 1820.00 1820.00 1750.00 AUD / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2670.00 2710.00 2670.00 AUD / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6250.00 6250.00 6120.00 AUD / ماه
نرخ اشتغال 62.60 62.50 62.90 54.00 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - استرالیا - نرخ بیکاری.