استرالیا

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2019-04
بازار سهام 6260 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.95 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 5 2019-03
نرخ تورم 1.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-12
نرخ بهره 1.5 2019-04
موازنه تجاری 4801 2019-02
حساب جاری -7203 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-03
شاخص PMI تولید 51 2019-03
شاخص PMI خدمات 44.8 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-02
جواز ساختمان 19.1 2019-02
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1323 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 461547 2018-12
تولید ناخالص ملی 453201 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110681 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10698 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34105 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25824 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 36287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24447 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11122 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2019-03
افراد شاغل 12792 2019-03
افراد بیکار 680 2019-03
استخدام تمام وقت 48264 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال -22609 2019-03
تغییر اشتغال 25655 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 11.7 2019-03
هزینه های کار 104 2018-12
بهره وری 100 2018-12
پست های خالی شغلی 245 2019-03
آگهی های کار 166509 2019-03
دستمزد 1225 2018-12
حداقل دستمزد 719 2018-07
رشد دستمزد 2.3 2018-12
دستمزد در تولید 1340 2018-12
جمعیت 24.7 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.3 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2018-12
اندازه اصل تورم 1.8 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت تولید 111 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2 2018-12
قیمت صادرات 104 2018-12
قیمت واردات 113 2018-12
تورم مواد غذایی 1.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 122 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
انتظارات تورم 3.9 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 2.02 2019-03
عرضه پول M0 112 2019-02
عرضه پول M1 356 2019-02
عرضه پول M3 2126 2019-02
ترازنامه بانک 4341 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 162243 2019-04
ذخایر ارزی 77092 2019-03
وام به بخش خصوصی 960 2019-02
نرخ بهره سپرده 1.85 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4801 2019-02
حساب جاری -7203 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2017-12
صادرات 39833 2019-02
واردات 35032 2019-02
بدهی خارجی 2084046 2018-12
رابطه مبادله 92.7 2018-12
گردش سرمایه 9862 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 2017-12
ورود توریست 927200 2019-02
ذخایر طلا 68.7 2019-03
تولید نفت خام 323 2018-12
شاخص تروریسم 2.83 2017-12
فروش اسلحه 97 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 10724 2019-02
هزینه های دولت 89290 2018-12
درآمدهای دولت 47646 2019-02
هزینه های مالی 36922 2019-02
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج نظامی 26102 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-03
شاخص PMI تولید 51 2019-03
شاخص PMI خدمات 44.8 2019-03
تولید صنعتی 2.8 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2018-09
تولید صنعتی -0.7 2018-09
استفاده از ظرفیت 80.97 2019-03
میزان سفارشات جدید 34 2018-12
تغییرات موجودی انبار 685 2018-12
ورشکستگی 629 2019-02
سود شرکت سهامی 90060 2018-12
ثبت خودرو 14079 2017-12
مجموع فروش خودرو 87528 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 2019-03
تمایلات کسب و کار کوچک -1.12 2018-12
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -0.2 2018-12
شاخص رقابتی 78.85 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 50.6 2019-04
شاخص فساد مالی 77 2018-12
رتبه فساد مالی 13 2018-12
آسانی کسب و کار 18 2018-12
استخراج معدن 6.1 2018-09
سرمایه گذاری خصوصی 2 2018-12
تولید فولاد 385 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-02
هزینه های مصرف کننده 261905 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 306322 2018-12
پس انداز های شخصی 2.5 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2825 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 0.3 2019-02
نرخ وام بانکی 8.66 2019-03
قیمت گازوئیل 1.02 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 19.1 2019-02
فروش خانه جدید 4583 2019-02
شاخص مسکن -2.4 2018-12
میزان ساخت و ساز -3.1 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 45.6 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.