استرالیا - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

Australia GDP Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-09-05 01:30 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 0.9% 1.1% 0.7%
2018-12-05 12:30 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.3% 0.9% 0.6%
2019-03-06 12:30 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.2% 0.3% 0.3%
2019-06-05 01:30 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.4% 0.2% 0.5%
2019-09-05 01:30 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 0.4%
2019-12-05 12:30 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3


استرالیا تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.20 4.40 -2.00 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.30 8.30 -3.50 در صد
تولید ناخالص داخلی 1432.20 1330.80 1576.20 18.60 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 463907.00 462032.00 463907.00 62496.00 AUD - میلیون
تولید ناخالص ملی 458418.00 454294.00 458418.00 56544.00 AUD - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109559.00 110351.00 116849.00 9984.00 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919.40 56228.80 56919.40 19245.40 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439.30 44888.00 45439.30 27969.40 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10747.00 10771.00 12675.00 3997.00 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33733.00 34046.00 36755.00 8476.00 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26118.00 25942.00 30041.00 15947.00 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 36408.00 36383.00 36408.00 5144.00 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24583.00 24437.00 24583.00 7902.00 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11270.00 11137.00 11288.00 3850.00 AUD - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - استرالیا - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.