استرالیا - استخدام تمام وقت

Ok
width
height
Australia Full Time Employment Change
تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-08-15 01:30 AM تغییر اشتغال تمام وقت Jul 34.5K 21K
2019-09-19 01:30 AM تغییر اشتغال تمام وقت Aug -15.5K 32.0K
2019-10-17 12:30 AM تغییر اشتغال تمام وقت Sep 26.2K -13.2K
2019-11-14 12:30 AM تغییر اشتغال تمام وقت Oct -10.3K 24.9K
2019-12-19 12:30 AM تغییر اشتغال تمام وقت Nov -10.3K
2020-01-23 12:30 AM تغییر اشتغال تمام وقت Dec
2020-02-20 12:30 AM تغییر اشتغال تمام وقت Jan


استرالیا کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.30 5.20 11.20 4.00 در صد
افراد شاغل 12919.19 12938.23 12938.23 5997.67 هزار
افراد بیکار 726.10 709.01 960.14 364.69 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال -8714.00 -12458.00 72539.00 -73084.00 افراد
استخدام تمام وقت -10300.00 24900.00 74800.00 -80800.00 افراد
تغییر اشتغال -19000.00 14700.00 99200.00 -74900.00 افراد
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 66.10 66.20 60.10 در صد
نرخ بیکاری جوانان 12.40 11.80 20.10 7.60 در صد
هزینه های کار 104.20 103.40 104.20 43.30 نقاط شاخص
بهره وری 100.10 99.90 104.21 55.70 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 236.50 243.20 244.90 28.40 هزار
آگهی های کار 153260.00 155972.36 258085.09 69798.90
دستمزد 1237.90 1225.30 1237.90 59.10 AUD / هفته
دستمزد در تولید 1338.30 1340.30 1340.30 333.00 AUD / هفته
رشد دستمزد 2.20 2.30 4.30 1.90 در صد
حداقل دستمزد 740.80 719.20 740.80 522.12 AUD / هفته
جمعیت 25.18 24.70 25.18 10.39 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.50 65.50 62.00
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.50 65.50 65.00
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2920.00 2920.00 2770.00 AUD / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1770.00 1820.00 1820.00 1750.00 AUD / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2670.00 2710.00 2670.00 AUD / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6250.00 6250.00 6120.00 AUD / ماه
نرخ اشتغال 62.50 62.60 62.90 54.00 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - استرالیا - استخدام تمام وقت.