استرالیا - آسانی کسب و کار

Ease of Doing Business in Australia
width
height
Forecast Data Chart

استرالیا تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 4.00 2.00 21.00 -30.00 نقاط شاخص
شاخص PMI خدمات 43.90 52.20 63.00 32.50 نقاط شاخص
شاخص PMI تولید 51.30 49.40 62.50 29.47
تولید صنعتی 1.20 3.00 12.60 -7.60 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.30 5.20 -7.10 در صد
تولید صنعتی -1.30 -0.50 8.60 -11.80 در صد
استفاده از ظرفیت 80.89 82.06 84.62 78.24 در صد
میزان سفارشات جدید 36.00 22.00 49.00 -37.00 نقاط شاخص
تغییرات موجودی انبار 460.00 1048.00 4159.00 -3848.00 AUD - میلیون
ورشکستگی 708.00 772.00 1123.00 217.00 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 93026.00 91428.00 93026.00 12032.00 AUD - میلیون
مجموع فروش خودرو 117817.00 92561.00 130300.00 48099.00
ثبت خودرو 14330.43 14078.57 14330.43 3990.94 هزار
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -0.07 0.54 -1.10 در صد
تمایلات کسب و کار کوچک 0.84 -4.92 18.55 -21.17
سرعت اینترنت 11063.10 10098.33 11063.10 1922.87 KBps
آدرس های IP 9859878.00 9310525.00 13859005.00 5227461.00 IP
تمایلات صنعتی 51.60 51.60 57.20 50.90 نقاط شاخص
سرمایه گذاری خصوصی -1.70 1.30 15.60 -8.60 در صد
استخراج معدن 3.20 6.80 25.20 -16.90 در صد
تولید فولاد 475.78 493.54 819.00 238.00 هزار تن
خدمات تمایلات 49.20 52.30 58.40 48.70 نقاط شاخص
شاخص فساد مالی 77.00 77.00 88.60 77.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 13.00 13.00 13.00 7.00
شاخص رقابتی 78.85 78.17 78.85 5.08 امتیاز
رتبه رقابتی 14.00 15.00 22.00 14.00
پی ام آی مرکب 49.50 52.10 58.30 49.10 نقاط شاخص
موجودی انبارهای تجاری 0.70 0.00 2.80 -2.80 در صد
آسانی کسب و کار 18.00 14.00 18.00 9.00