آرژانتین - نرخ تورم

Argentina Inflation Rate
width
height
Forecast Data Chart

آرژانتین قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 55.80 57.30 20262.80 -7.00 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2.70 3.10 6.50 0.20 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225.54 219.57 225.54 100.00 نقاط شاخص
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2632.90 2468.40 2632.90 95.40 نقاط شاخص
قیمت تولید 335.52 329.24 949.61 0.00 نقاط شاخص
قیمت صادرات 153.90 154.00 195.60 69.80 نقاط شاخص
قیمت واردات 118.30 121.10 148.90 88.30 نقاط شاخص
تغییر قیمت تولید کننده 65.90 70.80 124.90 -7.15 در صد
قیمت مصرف کننده اصلی 220.17 214.32 220.17 100.00 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 56.70 58.80 58.80 21.12 در صد
تورم مواد غذایی 60.80 64.90 66.20 19.94 در صد
CPI مسکن آب و برق 281.07 273.67 281.07 100.00 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 240.77 237.06 240.77 100.00 نقاط شاخص
انتظارات تورم 30.00 30.00 40.00 20.00 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آرژانتین - نرخ تورم.