آرژانتین

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 59.64 61.03 62.26 63.52 64.8 67.45
بازار سهام 36769.59 32623 30850 29170 27583 24665
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 -2.8 -2.4 -2 -1.8 -1.7
نرخ بیکاری 10.60 10.7 10.3 10.1 9.7 9.5
نرخ تورم 51.40 55 51 48 45 43
نرخ تورم (ماهانه) 4.30 4.5 3.5 3 2.8 2.5
نرخ بهره 63.00 63 60 55 50 45
موازنه تجاری 1768.00 1900 -500 -200 -300 200
حساب جاری -2560.58 -5500 -5100 -5800 -6100 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 85 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.40 38 32 31 33 32
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 -2.8 -2.4 -2 -1.8 -1.7
تولید ناخالص داخلی 518.50 680 690 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 751809.00 667515 650294 736773 738276 656168
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123758.00 119049 110268 121283 121530 117025
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 10900 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 19000 19100 19100 19100 19100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103620.43 33500 33500 33500 33500 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21317.84 20301 21609 20891 20934 19956
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111614.35 110514 96715 109382 109605 108635
تولید ناخالص داخلی از معادن 21757.89 20796 20383 21323 21366 20442
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33205.03 32565 32395 32541 32607 32011
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84365.52 84161 79267 82678 82847 82730
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59145.30 54630 54435 57962 58081 53701
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11836.80 11521 11914 11600 11624 11325
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.60 10.7 10.3 10.1 9.7 9.5
افراد بیکار 1438.00 1280 1280 1270 1260 1250
دستمزد 46405.00 52663 42075 62281 45955 53716
حداقل دستمزد 16875.00 16875 16875 16875 16875 16875
جمعیت 44.50 44.65 44.8 44.8 44.8 44.8
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 20869 20869 20828 20849 21286
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10689 10689 10668 10679 10903
رشد دستمزد 2.63 1.8 1.8 1.6 1.7 2
هزینه زندگی خانواده 14400.00 14659 14659 14630 14645 14952
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 10587 10587 10566 10577 10799
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 51.40 55 51 48 45 43
نرخ تورم (ماهانه) 4.30 4.5 3.5 3 2.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 273.22 286 311 334 368 408
قیمت تولید 402.82 430 449 486 545 559
انتظارات تورم 30.00 35 33 33 33 33
CPI مسکن آب و برق 309.45 351 386 416 434 502
تغییر قیمت تولید کننده 46.50 55 50 45 40 30
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 63.00 63 60 55 50 45
نرخ بهره بین بانکی 60.88 66.89 61.89 56.89 51.89 46.89
نرخ بهره سپرده 41.63 27 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 5856373.69 6344796 6774630 7197594 7300000 8778056
ذخایر ارزی 36911.00 54000 54000 53000 51000 56000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1768.00 1900 -500 -200 -300 200
حساب جاری -2560.58 -5500 -5100 -5800 -6100 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 4121.00 4000 5500 5300 5300 5400
صادرات 5889.00 5800 5000 5100 5000 5600
بدهی خارجی 283567.04 283000 283000 277483 279000 286000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 128.47 80 80 140 130 120
ورود توریست 233229.00 295000 320000 190000 240000 345000
ذخایر طلا 61.74 60.54 60.58 60.58 60.58 60.58
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 85 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 94555.00 98125 88371 92664 92853 96457
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 27 27 27 26.7 27
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -2.30 -6.5 0.5 1.3 1.7 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.00 -1 0.5 0.7 0.8 1.2
تغییرات موجودی انبار -8522.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 27099.00 39700 41500 40000 38600 40900
ثبت خودرو 22.90 56 35 40 45 60
شاخص اقتصادی مقدم -0.70 -2.3 -1.5 -0.8 0.2 -0.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.40 38 32 31 33 32
تغییرات سالیانه خرده فروشی 45.40 30 10 18 21 15
هزینه های مصرف کننده 533656.00 451557 492536 522983 524050 443881
قیمت گازوئیل 0.80 0.73 0.71 0.69 0.67 0.63
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -9.50 -4 -1.8 0.5 1.8 2.1


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.