آرژانتین

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 38.26 40.18 40.98 41.79 42.62 46.09
Stock Market 29777.26 31995 31021 30078 29164 25775
Government Bond 10y 6.22 5.82 5.83 5.86 5.84 5.85
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate -0.70 -0.4 -0.2 -0.2 -0.8 1.4
GDP Annual Growth Rate -3.50 -2.7 -1.3 -1 -1.8 2.6
Unemployment Rate 9.00 8.1 9.2 9.4 9 8.4
Inflation Rate 48.00 47.5 40 35 30 23
Inflation Rate Mom 3.20 3 3.4 3.3 3 2.5
Interest Rate 59.44 60 50 45 35 20
Balance of Trade 277.00 -1000 -1200 -1160 -1150 -900
Current Account -8292.00 -9100 -9200 -8777 -9180 -8700
Current Account to GDP -4.80 -4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Government Debt to GDP 57.10 54.7 54.9 54.9 54.9 56
Government Budget -3.90 -2.7 -3 -3 -3 -2.8
Consumer Confidence 32.10 31.7 30.3 30.1 30.5 33
Retail Sales MoM 25.90 1.2 -10 -14 -18 0.8
Corporate Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate -0.70 -0.4 -0.2 -0.2 -0.8 1.4
GDP Annual Growth Rate -3.50 -2.7 -1.3 -1 -1.8 2.6
GDP 637.59 560 680 680 680 690
GDP Constant Prices 695664.00 694955 700938 745263 739241 700275
Gross Fixed Capital Formation 138728.00 153658 149349 150984 149764 154834
GDP per capita 10398.09 10280 13100 13100 13100 13400
GDP per capita PPP 18933.91 18200 19000 19000 19000 18800
GDP From Agriculture 31154.29 31000 30000 35500 30984 35000
GDP From Construction 22914.16 21602 23282 22399 22218 21768
GDP From Manufacturing 117564.72 124213 112414 120952 119975 125163
GDP From Mining 21367.71 20808 20821 21277 21105 20967
GDP From Public Administration 32929.89 32260 32765 32583 32320 32507
GDP From Services 87629.89 94326 92466 93604 92848 95048
GDP From Transport 57101.01 56250 57461 58508 58035 56680
GDP From Utilities 12773.51 11595 12701 12562 12460 11684
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 9.00 8.1 9.2 9.4 9 8.4
Employed Persons 11822.00 12000 11634 11700 11720 12500
Unemployed Persons 1168.00 1300 1270 1280 1275 1300
Wages 31437.00 40000 32000 36000 29600 45000
Minimum Wages 11300.00 9500 10000 11687 12091 11000
Population 44.05 44.38 44.61 44.61 44.61 45.2
Wages High Skilled 20500.00 23000 25500 25500 25500 26700
Wages Low Skilled 10500.00 10540 11700 11700 11700 12300
Wage Growth 2.34 1.73 2.06 2.1 2.11 2.13
Living Wage Family 14400.00 12600 13000 13000 13000 13400
Living Wage Individual 10400.00 7600 8000 8000 8000 8400
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 48.00 47.5 40 35 30 23
Inflation Rate Mom 3.20 3 3.4 3.3 3 2.5
Consumer Price Index CPI 179.64 181 186 195 215 279
Producer Prices 275.05 264 302 354 453 709
Inflation Expectations 30.00 30 35 35 35 33
CPI Housing Utilities 220.10 225 230 244 258 348
Producer Prices Change 79.60 67 68 68 69 60
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 59.44 60 50 45 35 20
Interbank Rate 63.41 50 53 56 58 45
Deposit Interest Rate 21.55 24 27 27 27 25
Central Bank Balance Sheet 4872435.27 4084103 5917827 6344796 6774630 10185178
Foreign Exchange Reserves 46974.00 52500 51700 52000 52200 53000
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 277.00 -1000 -1200 -1160 -1150 -900
Current Account -8292.00 -9100 -9200 -8777 -9180 -8700
Current Account to GDP -4.80 -4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Imports 5077.00 6500 6450 6360 6300 6700
Exports 5354.00 4600 5400 5200 5150 5000
External Debt 261482.81 275000 277281 281894 286172 286000
Terms of Trade 128.90 123 123 123 123 121
Capital Flows -8416.87 -9700 -10500 -11500 -12000 -8500
Foreign Direct Investment 550.88 127 100 85 75 120
Tourist Arrivals 225300.00 255000 214800 216400 215000 245000
Gold Reserves 61.70 62.89 60.75 60.54 60.59 60.58
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 57.10 54.7 54.9 54.9 54.9 56
Government Budget -3.90 -2.7 -3 -3 -3 -2.8
Government Budget Value -16585.90 -30086 -17687 -18679 -18824 -18825
Government Spending 95670.00 102000 93000 96000 100000 98000
Government Revenues 306649.50 250323 289724 289235 289177 289188
Fiscal Expenditure 323235.40 280409 307411 307914 308001 308013
Military Expenditure 5164.97 5176 5238 5238 5238 5350
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Sales Tax Rate 21.00 21 21 21 21 21
Social Security Rate For Companies 27.00 27 27 27 27 27
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industrial Production -6.80 -3 -1.7 0.4 1.2 1.3
Industrial Production Mom 0.60 -0.8 -0.9 -1 -1.1 1.2
Capacity Utilization 64.80 60 62 62 63 64
Changes in Inventories 9945.00 17539 -8577 -10283 21600 25837
Car Production 36808.00 38900 41696 41465 41490 40900
Car Registrations 33.10 55 60.1 59.1 54 58
Leading Economic Index -4.50 -3.3 -1.9 -1.8 -1.7 0.9
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 32.10 31.7 30.3 30.1 30.5 33
Retail Sales MoM 25.90 1.2 -10 -14 -18 0.8
Retail Sales YoY 17.20 17 10.2 7 5 15
Consumer Spending 503155.00 481123 543174 575690 571038 484806
Households Debt To GDP 7.30 7.92 8.25 8.49 8.53 9.12
Gasoline Prices 0.98 1.01 0.99 0.97 0.95 0.88
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Construction Output -4.20 -0.1 -1 -1.4 -2 0.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.