افغانستان - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

Afghanistan GDP Deflator
width
height
Forecast Data Chart

افغانستان قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.30 0.40 13.97 -18.39 در صد
اندازه اصل تورم 0.50 1.20 10.50 -3.69 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.10 7.27 -42.98 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.40 263.80 263.80 100.00 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 0.10 -0.40 16.30 -5.94 در صد
CPI مسکن آب و برق 106.70 107.90 110.90 100.30 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.70 117.10 119.80 97.00 نقاط شاخص
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60 113.30 113.30 103.60 نقاط شاخص


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - افغانستان - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی.