شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی

بازارها

پول

دولت

مصرف کننده

تولید ناخالص داخلی

کار

دستمزد

قیمت ها

2تجارت

مسکن سازی

تجارت

تولید

مالیات

پیش بینی شاخص های اقتصادی

بازارها

پول

دولت

مصرف کننده

تولید ناخالص داخلی

کار

دستمزد

قیمت ها

تجارت

مسکن سازی

تجارت2

تولید

مالیات

اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

نمای کلی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
تقویم واقعی قبلی توافق TE
02:30 AM
TH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)  Q3 2.3% 2.6% 2.5%
02:30 AM
TH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  Q3 0.6% 0.1% 0.5%
07:00 AM
CN
FDI (حقیقی) (سالانه)  OCT 6.5% 6%
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری  OCT 2.9% 2.9% 2.80%
09:00 AM
EA
ECB Guindos Speech  
09:30 AM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech  
10:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه)  OCT 11.24% 11.3%
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank  
11:30 AM
CL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)  Q3 1.9% 3.3%
01:00 PM
DE
Bundesbank Mauderer Speech  
03:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB  NOV 71 72 71
05:00 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو