شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی

بازارها

پول

دولت

مصرف کننده

تولید ناخالص داخلی

کار

دستمزد

قیمت ها

2تجارت

مسکن سازی

تجارت

تولید

مالیات

پیش بینی شاخص های اقتصادی

بازارها

پول

دولت

مصرف کننده

تولید ناخالص داخلی

کار

دستمزد

قیمت ها

تجارت

مسکن سازی

تجارت2

تولید

مالیات

اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

نمای کلی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
تقویم واقعی قبلی توافق TE
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع  MAY 0.3% 0.8% 0.3%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI  JUN -0.4% -0.1% -0.2% -0.2%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی  MAY 0.1% 0.3% 0.2%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel  JUL 2.7% 2.6%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان  JUL 2.3% 2.3%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی  JUL 98.2 98.5 96.9
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel  JUL 89.3 89.8 88.5
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel  JUL 111.9 112 111.5
03:05 PM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو  
08:30 PM
US
سخنرانی روزنگرن - فدرال رزرو  
03:00 AM
TH
موازنه تجاری  JUN $0.18B $0.58B $ 1.3B
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده  JUL 0 -2