کاغذ تحریر ->   کاغذ تحریر -> 90*60 -> 80 -> اندونزی

 • نرخ فعلی:108000
 • بالاترین قیمت ماه:108000
 • پایین ترین قیمت ماه:108000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت کاغذ تحریر ->   کاغذ تحریر -> 90*60 -> 80 -> اندونزی

آرشیو قیمت کالا تاریخ
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 108,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 108,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%