مقوای پشت طوسی ->   مقوای پشت طوسی -> 100*70 -> 250 -> اژدها

 • نرخ فعلی:4800
 • بالاترین قیمت ماه:4800
 • پایین ترین قیمت ماه:4800
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت مقوای پشت طوسی ->   مقوای پشت طوسی -> 100*70 -> 250 -> اژدها

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
3,400 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,800 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,800 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%