هر کیلو ورق 8

 • نرخ فعلی:5400
 • بالاترین قیمت ماه:5400
 • پایین ترین قیمت ماه:5400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو ورق 8

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۶
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,520 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,780 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,880 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
6,980 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,920 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,330 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,420 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,960 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,760 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,550 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 150 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,292 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 892 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.52%