هر کیلو ورق 25

 • نرخ فعلی:5350
 • بالاترین قیمت ماه:5350
 • پایین ترین قیمت ماه:5350
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو ورق 25

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
6,980 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,010 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,300 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,041 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 691 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.92%