هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25

 • نرخ فعلی:7200
 • بالاترین قیمت ماه:7200
 • پایین ترین قیمت ماه:7200
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25

آرشیو قیمت کالا تاریخ
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
7,900 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
8,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
9,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
9,050 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
9,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,200 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
8,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
8,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
8,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
7,870 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
7,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
6,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,610 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,650 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,520 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 320 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 8,556 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,356 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.83%