هر کیلو ورق سیاه 8

 • نرخ فعلی:5400
 • بالاترین قیمت ماه:5500
 • پایین ترین قیمت ماه:5400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:80
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.48%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو ورق سیاه 8

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
6,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,220 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,210 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,960 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,820 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,820 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,880 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,597 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 197 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,195 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 795 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.72%