هر کیلو ورق سیاه 4

 • نرخ فعلی:5400
 • بالاترین قیمت ماه:5530
 • پایین ترین قیمت ماه:5400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:100
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.85%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو ورق سیاه 4

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,530 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,600 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,780 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,730 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,180 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,620 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
5,770 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,780 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,280 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,080 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,780 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,623 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 223 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,283 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 883 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.35%