هر کیلو نبشی 4

 • نرخ فعلی:4350
 • بالاترین قیمت ماه:4350
 • پایین ترین قیمت ماه:4350
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو نبشی 4

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,350 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۶
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
4,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,670 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,720 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
3,830 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,730 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,600 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,640 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,740 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
3,880 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,060 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,670 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,510 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,510 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,720 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,630 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,470 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,375 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 25 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,858 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 508 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.68%