هر کیلو ناودانی 8

 • نرخ فعلی:4400
 • بالاترین قیمت ماه:4400
 • پایین ترین قیمت ماه:4400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو ناودانی 8

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
4,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
4,580 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,630 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,020 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,840 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
3,830 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,780 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,630 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,730 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
3,880 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,620 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,660 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,510 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,730 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,670 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,460 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,400 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,883 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 483 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.98%