هر کیلو میلگرد 8

 • نرخ فعلی:4270
 • بالاترین قیمت ماه:4290
 • پایین ترین قیمت ماه:4250
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:40
 • درصد بیشترین نوسان ماه:0.47%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو میلگرد 8

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,270 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
4,250 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۴
4,290 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۱
4,280 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
4,260 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
4,230 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
4,220 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۵
4,230 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
4,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
4,260 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
4,270 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
4,290 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳
4,260 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳۰
4,280 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۸
4,290 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,330 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
4,390 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
4,290 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
4,340 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
4,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۵
4,390 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
4,310 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
4,330 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
4,390 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
4,310 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
4,440 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
4,540 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,390 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,360 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,420 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,640 ریال۱۳۹۸/۰۳/۳۰
4,760 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,770 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
4,730 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
4,680 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
4,890 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
4,960 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
5,010 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
5,030 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۳/۵
5,020 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,180 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
5,190 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
5,410 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
5,370 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
5,270 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
5,060 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
4,970 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
5,030 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
4,870 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
4,890 ریال۱۳۹۸/۰۱/۳۱
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۸
4,990 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
4,880 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۶
4,910 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,780 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
4,730 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
4,760 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
4,820 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
4,820 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
4,980 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,530 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,660 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,610 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,280 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,130 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
3,980 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,850 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
3,780 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
3,760 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,730 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
3,680 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,750 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
3,880 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,600 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,530 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
3,550 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
3,630 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,690 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,430 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
3,080 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
3,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,140 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,240 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,460 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,680 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,620 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,730 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
4,880 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,220 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,510 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,680 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,170 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,280 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,120 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,510 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,470 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,880 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۴
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,660 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,670 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,650 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,670 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,690 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,640 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,690 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,530 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,550 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,570 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,550 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,540 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
2,460 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,282 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 12 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,651 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 381 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.92%