هر کیلو میلگرد 18

 • نرخ فعلی:4110
 • بالاترین قیمت ماه:4170
 • پایین ترین قیمت ماه:4100
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:50
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.46%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو میلگرد 18

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,110 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
4,120 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۴
4,170 ریال۱۳۹۸/۰۷/۸
4,150 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
4,120 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
4,090 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
4,080 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,110 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
4,120 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
4,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,190 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۴
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
4,190 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
4,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۹
4,230 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
4,210 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱
4,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۰
4,110 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
4,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
4,210 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
4,270 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
4,190 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
4,330 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,340 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۶
4,220 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,180 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,410 ریال۱۳۹۸/۰۳/۳۰
4,540 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,620 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
4,520 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
4,570 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
4,670 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
4,820 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
4,870 ریال۱۳۹۸/۰۳/۵
4,890 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱
4,790 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
4,920 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
4,940 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
4,970 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
5,070 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
5,190 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
5,270 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
5,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
4,940 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
4,820 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
4,740 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
4,810 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
4,870 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,070 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
4,810 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,730 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
4,710 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,680 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,670 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,620 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,870 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,760 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
4,740 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲
4,670 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱
4,660 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,560 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
4,480 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,030 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
4,080 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
3,860 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
3,760 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,680 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
3,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
3,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,580 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
3,550 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
3,560 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
3,580 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
3,570 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,630 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,680 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,550 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,430 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
3,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,550 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
3,650 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
3,680 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,620 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
3,740 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
3,840 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,210 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,290 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
4,380 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
4,310 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,380 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,190 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,970 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
4,780 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,680 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,120 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,680 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
4,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,880 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,080 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,510 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,420 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,600 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,460 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,040 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
2,790 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,760 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,660 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
2,630 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
2,640 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,630 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,650 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,780 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,430 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,440 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
2,370 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,143 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 33 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,507 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 397 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.66%