هر کیلو میلگرد 10

 • نرخ فعلی:4080
 • بالاترین قیمت ماه:4140
 • پایین ترین قیمت ماه:4080
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:40
 • درصد بیشترین نوسان ماه:0.49%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو میلگرد 10

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,080 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۴
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۱
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
4,080 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
4,070 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۵
4,080 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
4,090 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
4,110 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
4,120 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳
4,110 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳۰
4,130 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۸
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,180 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
4,190 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
4,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۵
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
4,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
4,180 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
4,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
4,390 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,220 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
4,190 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,220 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۳۰
4,560 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,590 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
4,510 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
4,740 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
4,810 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
4,880 ریال۱۳۹۸/۰۳/۵
4,870 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,040 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
4,880 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۹
5,220 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,910 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
4,820 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
4,670 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
4,740 ریال۱۳۹۸/۰۱/۳۱
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۸
4,840 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۶
4,810 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
4,530 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
4,560 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
4,720 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
4,770 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
4,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲
4,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,340 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,360 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,480 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,410 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,180 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
3,930 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
3,780 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
3,580 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
3,560 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,530 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
3,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
3,480 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
3,510 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,580 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,630 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
3,680 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,400 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
3,350 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
3,430 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,510 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
3,620 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,080 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
3,780 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,040 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
4,140 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,190 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,190 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,260 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,220 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,240 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
4,310 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
4,140 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,240 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,380 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,420 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,880 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
4,310 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,020 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
2,780 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۴
2,780 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,770 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,720 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,580 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,580 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,550 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,590 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,650 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,550 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,375 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
2,330 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,130 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,483 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 403 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.88%