هر کیلو قوطی 25x10

 • نرخ فعلی:5800
 • بالاترین قیمت ماه:6000
 • پایین ترین قیمت ماه:5800
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:50
 • درصد بیشترین نوسان ماه:3.45%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو قوطی 25x10

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۶
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۶
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,580 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,680 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,720 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,820 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,150 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,580 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,380 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,460 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,430 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,130 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,930 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,960 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,640 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,540 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,440 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,360 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,420 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,120 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
5,020 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
5,060 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
5,030 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
5,060 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,090 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,510 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,720 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,810 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
6,010 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,060 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,310 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,310 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,470 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,420 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,460 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,040 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,170 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,220 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,270 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,470 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,520 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
6,090 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,870 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,770 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,870 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,970 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,210 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,360 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,420 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,260 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,520 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,670 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,420 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
5,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,010 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,510 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,760 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,810 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,910 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,510 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,310 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,010 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,710 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,820 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,690 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,730 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,740 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,780 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,730 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,610 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,560 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,510 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,490 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,470 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۵
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,060 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,070 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,100 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 6,122 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 322 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,475 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 675 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.64%