هر کیلو قوطی 20x20

 • نرخ فعلی:5750
 • بالاترین قیمت ماه:5950
 • پایین ترین قیمت ماه:5750
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:50
 • درصد بیشترین نوسان ماه:3.48%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو قوطی 20x20

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۶
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,630 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,670 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,770 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,530 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,410 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,380 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,480 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,080 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,780 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,910 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,590 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,490 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,390 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,310 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,320 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,070 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
4,970 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,910 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,890 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,840 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,890 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,440 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,780 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,830 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,440 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,490 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,010 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,580 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,180 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,260 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,410 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,340 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,240 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,340 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,070 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
5,090 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,160 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,710 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,760 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,260 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,960 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,660 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,010 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,410 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,760 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,740 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,710 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,690 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,590 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,590 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,640 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,730 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,510 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,460 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۵
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,080 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 6,065 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 315 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,426 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 676 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.76%