هر کیلو زیگزاگ

 • نرخ فعلی:4800
 • بالاترین قیمت ماه:4800
 • پایین ترین قیمت ماه:4800
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۷/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو زیگزاگ

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
5,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
5,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
5,730 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,870 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,230 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,430 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۵
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,880 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,480 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,370 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,470 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,620 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
4,570 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
4,770 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,880 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
4,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,540 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,129 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 329 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,511 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 711 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.81%